Skip to Content

ArcGIS Geostatistical Analyst

ArcGIS Pro, ArcMap, ve ArcGIS Enterprise ek bileşenidir.

Karmaşık Mekansal Verileri Modelleme


Gerçek dünyadaki gözlemlerle mekansal olguları tahmin etmek ve modellemek her zaman mümkün veya pratik değildir. ArcGIS Geostatistical Analyst, örnek verilerden en uygun yüzeyleri oluşturmanızı ve daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Bunlar özellikle, atmosferik veri analizi, petrol ve maden arama çalışmaları, çevresel analizler, tarım, su altı yaşam ve vahşi yaşam çalışmaları için önemlidir.

Verilerinizi Keşfedin

ArcGIS  Geostatistical Analyst modülü, analiz öncesinde verilerinizi görsel olarak anlamlandırmak için bir dizi etkileşimli araç sunar. Bu araçlar ile şunları yapabilirsiniz:

 • Verilerin dağılımını araştırabilir ve aykırı değerleri görüntüleyebilirsiniz (Histogram, QQ Plots)
 • Verilerinizde sistematik eğilimleri araştırabilirsiniz (Trend Analizi)
 • Yerel değişkenliği ve kümelenmeleri keşfedebilirsiniz (Voronoi Haritası)
 • Veri kümeleri içinde ve arasında mekansal korelasyonu görselleştirme (Semivariogram / Çapraz Kovaryans Bulutları)

Hassas Tahminler Oluşturun

Veriler eksik veya hatalı olduğunda, ArcGIS Geostatistical Analyst, belirsizlikleri ölçmek için olasılıklı bir çerçeve oluşturur. Aşağıdaki enterpolasyon yöntemlerini kullanarak numune verilerinden yüzeyler oluşturun:

 • Ters mesafe ağırlıklandırması
 • Radyal tabanlı fonksiyonlar
 • Küresel ve yerel polinomlar
 • Kesin veriler ve hata ile kontamine veriler için Kriging
 • Cokriging (yukarıda bahsedilen kriging modellerinin çok değişkenli versiyonu)
 • İzotropik veya anisotropik modeller

Sonuçları Değerlendirin

Modelinizin aşağıdaki tanıları kullanarak nasıl performans gösterdiğini değerlendirin.

 • Modelin kalitesini kontrol etmek için çapraz doğrulama
 • Tahmin kalitesini kontrol etmek için doğrulama 
 • Birden fazla modelin çapraz doğrulama sonuçlarını karşılaştırma 
 • İmleçte tahmini değeri gösterme (MapTips)

Sonuçları Simüle Edin

Risk analizleri yapmak için yüzeyin birden çok versiyonunu oluşturun. Jeoistatistik simülasyon gerçek olguyu taklit eden ve olası değerleri gösteren birden fazla yüzey üretir. Bu risk analizleri, belirsizlik içeren diğer tahminler için analistlerin daha bilinçli kararlar vermesine izin veren bir temel oluşturmaktadır.

Yüzeyleri Geliştirin ve Zenginleştirin

Yüzeylerinizi geliştirerek ve paylaşarak karar vermeye yardımcı olun. Geliştirilmiş yüzeyler için konturlar, düzenli gridler ve 3B gölgelendirme gibi görselleştirme teknikleri kullanın.Daha sonra tahmin sonuçlarınızı eşyükselti eğrileri, alanlar, raster veya kullanılan görselleştirme teknikleri için model parametrelerini depolayan bir katman olarak dışa aktarabilirsiniz.

Çalışmalarınızı Web'de Paylaşın

Geostatistical Analyst Server'ı, Geostatistical Analyst araçlarınızı ve modellerinizi masaüstü, mobil ve web uygulamaları üzerinden paylaşmak için kullanın.  ArcGIS Geostatistical Analyst for Server yalnızca ArcGIS Enterprise Advanced ile birlikte kullanılabilir.

ArcGIS Geostatistical Analyst'i Ücretsiz Deneyin

Deneme Sürümünü Başlatın