Skip to main content

Özellikler


Haritalarınızı Zamana Göre Görselleştirin

Temporal Symbology,  haritanın anlaşılırlığını artırmak için, zamansal verinin görselleştirilmesini sağlayan araçlar sunar.

 • Zaman penceresi, görüntülenecek verinin zamansal aralığını ayarlar.
 • Nokta sembolleri, öznitelik verilerine göre farklı renk, sembol ve boyut ile; çizgi ve çokgen sembolleri renkler ile görselleştirilebilir.
 • Takip çizgileri, aynı nesneye ait gözlemleri bağlamak için çizilebilir.
 • Bir takip hattında, bir cismin geçerli konumu farklı semboloji kullanılarak oluşturulabilir.
Kayıtları Çeşitli Hızlarda Yeniden İzleyin

Playback Manager araç çubuğuyla, olayları farklı hızlarda tekrarlayabilirsiniz.

 • Geçmiş kayıtları, güncel konuma kadar izleyin.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanan herhangi bir hızda geri ve ileri sarın, duraklatın ve oynatın.
 • Döngüsel olarak kayıtları görüntüleyin.
 • Bir veya birkaç veri katmanına dayalı oynatma aralığını ayarlayın.

Kurallar Tanımlayın

Tracking Analyst, gelen gerçek zamanlı ve kayıtlı verileri işlemek için kurallar tanımlamanıza izin verir. Hangi verilerin saklanacağı ve oluşturulacağı gibi seçim kriterlerini veya filtreleri ayarlayabilirsiniz. Bu kurallar aşağıdaki mekansal ölçütlere dayalı olarak oluşturulabilir:

 • Verileri filtreleme
 • Verileri geçici olarak gizleme
 • Belirli özellikleri vurgulama
 • Özel seçimler oluşturma

Haritanıza Grafikler Ekleyin

Grafik, verileri farklı grafik formlarında görüntüleme seçeneği sunar. Süreci tamamlamak için grafikler kullanarak verileri görselleştirin ve analiz edin. Örneğin, verileri daha iyi yorumlayabilmeniz için kayıtları saat aralıkları biçiminde görselleştirmenize olanak tanır.

ArcGIS Tracking Analyst'i Ücretsiz Deneyin

Deneme Sürümünü Başlatın