ArcGIS Tracking Analyst

ArcMap ek bileşenidir.

Geliştirilmiş Zaman Bilinci


ArcGIS Tracking Analyst, zamansal doku ve eğilimleri bulmanıza ve analiz etmenize yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Örneğin, kasırgaların yollarını izlemek ve yardım faaliyetlerini projelendirmek için kullanabilirsiniz veya bir salgın yayılırken izleyebilir ve uygun tıbbi malzemelerin nereye gönderileceğini planlayabilirsiniz.

Kritik Bilgiyi Gerçek Zamanlı Alın

İnsanlar, varlıklar veya araçlar izin verilen bir alanın dışına çıkınca bilgi alın. Tracking Analyst, önemli olaylar gerçekleştiğinde sizi uyarabilir.
Get Critical Information in Real Time

Değerli Varlıkları İzlemede Kalın

İster filo yönetimi, ister acil müdahale, ister bir sensör ağı izlemesi yaparak mobil kaynaklarınıza göz kulak olabilir ve hareketlerini görselleştirebilirsiniz.
Keep Track of Valuable Assets

ArcGIS Tracking Analyst'i Ücretsiz Deneyin

Deneme Sürümünü Başlatın