ArcGIS Schematics

ArcGIS Pro, ArcMap ve ArcGIS Enterprise ek bileşenidir.

Bir Bakışta Ağınızı Anlayın

Daha iyi bir operasyon yönetimi ve daha hızlı karar verebilmek için ağınızın basitleştirilmiş bir görünümünü elde edebilirsiniz. ArcGIS Schematics ile, elektrik ağları, sosyal ve ekonomik ağlar, demiryolu hatları gibi her tür şebekeyi modelleyebilir, tasarlayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Diyagramları Otomatik Olarak Üretin

ArcGIS Schematics, şemalar üretmenizi sağlar:

  • Geometrik bir ağa veya ağ veri setine göre düzenlenmiş CBS detayları
  • Endüstri uygulamaları, ERP'ler, PLM'ler veya analiz paketleri gibi harici uygulamalardan gelen XML verileri
  • Mekansal veya mekansal olmayan verilerle ilgili sorgular
  • Çözümlenmiş ağ analiz katmanları

CBS ve Şematik Görünümleri Kullanın

Şematik gösterimde gördüğünüz öğeleri, CBS görünümüyle etkileştirerek kolayca bulun. Hatta şematik bir detayı, ilişkili CBS detaylarını etkilemeden düzenleyebilirsiniz.

Grafik Gösterimler Arasında Geçiş Yapın

Farklı grafik gösterimlerinde aynı ağ detaylarına bakabilirsiniz. Mantıksal ve fiziksel görüntüleme gibi birden fazla grafik gösterimi, bir ağın nasıl organize edildiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve karar döngülerini hızlandırmaya yardımcı olur.

ArcGIS Semboloji ve Etiketleme'yi Kullanın

Şematik diyagramlar, bir haritada bulunan başka bir katman kümesidir. ArcMap sembolojisini ve etiketleme motorlarını doğrudan diyagramlarınızda kullanabilirsiniz. ArcGIS Şeması, belirli gereksinimler için kolayca içerik üretebilmeniz için yapılandırmaları kaydetmenizi sağlar.

Kendi Şablonlarınızı Oluşturun

COM-uyumlu programlama dili kullanarak kendi özel düzeninizi sıfırdan geliştirmek için ezber bozan şematik kurallar ve API kullanın. Şematik diyagramınızın içeriğini el ile iyileştirmek için ayrı araç ve komutlar da kullanabilirsiniz. Bütün iş süreci: planlama, yönetme, ve gerçekleştirme süresince bilgi ve iletişime açık erişim ile mevcut iş akışınıza katma değer sağlayacaksınız. 

Diyagramlarınızı Paylaşın

ArcGIS Schematics, ArcGIS for Server'ın bir uzantısı olarak mevcuttur, böylece diyagramlarınızı yayınlayabilir ve daha sonra başkalarına sunabilirsiniz. Ayrıca, geliştiriciler ArcGIS Engine için Schematics uzantısı edinebilir ve Schematics’i kendi özel CBS uygulamalarına ekleyebilir.

Web'de Çalışmalarınızı Paylaşın

Araçlarınızı ve modellerinizi tekrarlanabilir kurumsal uygulamalarda paylaşmak, verimliliğinizi ve kuruluşunuzun veri analiz kapasitesini artırmak için kullanabilirsiniz. ArcGIS Schematics for Server, ArcGIS Enterprise Advanced ve ArcGIS Enterprise Standard paketine dahildir.

ArcGIS Schematics'i Ücretsiz Deneyin

Deneme Sürümünü Başlatın