ArcGIS Pipeline Referencing

ArcGIS ek bileşeni

Boru Hattı Varlıklarını ve Etkinliklerini Konumlandırın


Konum, boru hattı operatörünün işinin her evresinde çok önemli bir yere sahiptir. Boru hattının herhangi bir noktasının ya da kısmının tam olarak konumunun bilinmesi, bağlantı becerisi ve orada gerçekleşen etkinlikler oldukça önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için boru hattı operatörlerinin boru hatları hakkındaki çok sayıdaki bilgiyi yönetmeleri ve bilginin devamlılığını sağlamaları gerekir. ArcGIS Pipeline Referencing, etkili ve verimli bir şekilde boru hattı doğrusal referanslama verisi yönetimini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz CBS tabanlı becerileri sağlar.

Kuruluş Verilerini Entegre Edin

Genellikle, bir boru hattı operatörünün ilgilendiği çok sayıda bilgi vardır ve bu bilgiler çok çeşitlidir. Bu bilgiler kuruluşa her biri kendi doğrusal referanslama sistemine(LRS) sahip olan çeşitli ve farklı sistemler yoluyla dağıtılır.ArcGIS Pipeline Referencing ek bileşeni, bir boru hattı operatörünün çeşitli ölçüm sistemleri ile devamlılığı sağlanan çeşitli LRS ağlarından gelen veriyi, boru hatlarının özel ve kapsamlı görüntüsünü elde etmek için entegre etmesini mümkün kılar.

ArcGIS Platformundan Yararlanın

ArcGIS modern web CBS platformudur. ArcGIS Pipeline Referencing, ArcGIS platformunda kullanılabilir olan diğer birçok beceriye, yeni ve geliştirilmiş sektöre özel doğrusal referanslama verisi yönetimi işlevselliğini ekler. Kuruluşunuzda daha etkili çalışmak için, temel platforma ait olanlarla birlikte ArcGIS Pipeline Referencing becerilerinin diğerlerine etki eden yararlarını kullanabilirsiniz.

Faydaları

Coğrafi Olanak Sağlama
İş akışlarınıza mekansal görünümler ekleyin
Uygulama Entegrasyonu
CBS uygulamalarını tek bir yerde entegre edin
Ayarlanabilirlik
Ofislerdeki işleri yönetin
Güvenilirlik
Proje bilgisini standartlaştırın
Coğrafi Mekansal Veri Yönetimi
Coğrafi işleme ve arşivleme
İletişim ve Raporlama
Gerçek zamanlı iş durumu sağlayın