Skip to Content

Konum kararlarını yönlendirecek veriler

Konum hakkındaki varsayımlarınızı doğrulamak için veri odaklı bir yaklaşım kullanın. Potansiyel alıcılar, müşteriler veya hastalar hakkındaki verilerle, konum ve mülk maliyetleri ile alakalı özel verileri birleştirin. Mevcut yıl verilerini ve beş yıllık projeksiyon planlamalarını kullanarak doğru tahminler yapın.