Skip to Content

Yeni ve mevcut müşterileri hedefle

Müşterilerinizin tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlayın, böylece kimleri hedefleyeceğinizi ve nasıl bir strateji geliştirececeğinizi öngörebilirsiniz. Bu sayede müşterileri hedeflenen gruplara ayırabilir; yaş, gelir, cinsiyet, aile boyutu ve sağlık geçmişini içeren demografik bilgilere ulaşabilirsiniz.