Sürüm 9.3

Sürüm 9.3

Görüntüler ve sokaklar gibi kullanıma hazır harita hizmetleri sunmak için verilerinizi Web’de yayınlayabilecek ve ArcGIS Online aracılığıyla diğer kullanıcılarla paylaşabileceksiniz. Ayrıca ArcMap ve ArcGlobe'deki katmanlarınızdan katman paketleri (layer package) oluşturma özelliği gelmiştir. Bu sürümle ArcGIS Server daha hızlı bir harita servisi sunmaktadır. Bu optimize edilmiş harita servisleri, dinamik harita servisleri için daha hızlı çizim performansı sağlayan yeni bir çizim motoru kullanmaktadır.

ArcGIS Desktop (Masaüstü)

Çok Hızlı ve Ölçeklenebilir Dinamik Harita Servisleri

ArcGIS 9.3.1 ile optimize edilmiş harita servislerini kullanarak Web üzerinde çok hızlı, ölçeklenebilir haritalar yayınlayabilirsiniz. Bunlar hem dinamik hem de önbelleğe alınmış harita servislerini destekler.

ArcGIS Online Paylaşım ve Arama

Görüntü ve sokaklar gibi kullanıma hazır harita servisleri sunmanın yanı sıra, ArcGIS Online; verilerinizi diğer kullanıcılarla paylaşmak için Web'de kolayca yayınlamanızı sağlar.

Microsoft Virtual Earth Desteği

ArcGIS 9.3.1, ArcGIS Desktop’ta bulunan Microsoft Virtual Earth içeriğinin ücretsiz kullanımını ve 90 gün boyunca ArcGIS Server kullanımını destekler.

ArcGIS Data Interoperability'deki Yeni Yetenekler

9.3.1'deki ArcGIS Data Interoperability bileşeni, Safe Software® FME®'in en son sürümünü kullanır.

ArcGIS for Server (Sunucu)

ArcGIS Geostatistical Analyst Bileşeni

Deterministik ve jeoistatistiksel yöntemler kullanarak gelişmiş yüzey modellemesi yapan bu sunucu bileşeni ile keşif amaçlı mekansal veri analizi için araçlar içeren gelişmiş araç çubuğu ve istatistiksel olarak geçerli bir yüzey oluşturma sürecinde yol gösterici olan geostatistical wizard eklenerek ArcMap genişletilebilir.

ArcGIS Schematics

ArcGIS Schematics, aynı ortamda coğrafi ağ ve şematik gösterimlerini görselleştirmenize izin veren bir ArcGIS bileşenidir. Schematics, veritabanı bilgilerini kullanarak ağınızın grafik sunumunu otomatik olarak oluşturmanıza, görselleştirmenize ve değiştirmenize olanak veren güçlü araçlardan oluşur. Ayrıca, ağ bilgi sisteminiz için çeşitli özel grafik uygulamalarını hızla oluşturmak için kullanabileceğiniz yüksek kaliteli bir geliştirme platformudur. Gelişmiş işlevselliği ile ağ grafikleri ve diyagramları anında üretilebilir.

Diğer Yenilikler

  • Geoprocessing Servisleri
  • Web Haritalama Uygulamalarına Görüntü Servislerinin Eklenmesi
  • Server Object Bileşeni için yapılandırılabilir özellikler
  • ArcGIS Server’da WMS için geliştirilmiş destek
  • Geliştirilmiş KML paylaşımı

Developer ( Yazılım Geliştirici)

Network Analyst ile Rota Operasyonuna Çözüm

ArcGIS Server REST API, Network Analyst rotalama katmanlarını kullanarak rota operasyonunu çözmeyi destekler. Bu işlev, bir rota katmanı içeren ve harita hizmeti yayınlandığında ağ analisti özelliklerine sahip olan harita hizmetleri için kullanılabilir.

ArcGIS Server for Microsoft .Net'de Web Haritalama Uygulamasını Kullanma

Yeni ölçek çubuğu, başlangıç zamanı ve Web Eşleme Uygulamasının genel performansı gibi bazı Web denetimleri için performans iyileştirmeleri yapılmıştır.

Diğer Yenilikler

  • Microsoft® Silverlight™ için ArcGIS API
  • Java™ geliştiricilerine geliştirilmiş destek