Skip to Content

Sürüm 10.8

Sürüm 10.8

Enterprise 10.8 ile birlikte; barındırılan harita katmanı yayınlamada güvenliği arttıran salt okunur seçeneği geldi. Böylece; WMS'e çevirmeden yani detaylarla bağını koparmadan salt okunur hale getirmek mümkün oldu. ArcGIS Pro'dan yayınlanan harita servislerini artık belirlenen çokgene göre (Clipping) ya da belirli kriterlere göre mekansal filtreleyerek (Spatial Filter) yayınlayabilisiniz. Servis yönetimi alanında ArcGIS Pro'da yayın yaparken dedicated ya da shared instance seçebileceksiniz. ArcGIS Pro 2.5 ile tablo bilgilerinde "ara" ve "bul değiştir" gibi özellikler sayesinde ilgili öznitelik bilgilerini güncellemeniz çok daha kolay olacak. Saha operasyonlarında beklenen bir özellik olan mevcut noktayı yakalamak  ve toplu öznitelik güncellemesi yapmak ise Collector ile artık mümkün.

ArcGIS Pro 2.5

ArcGIS Pro 2.5

ArcGIS Notebooks

ArcGIS Notebooks artık ArcGIS Pro'ya entegre edildi. Analiz yapabilir ve sonuçları hemen coğrafi bağlamda görüntüleyebilir, ortaya çıkan verilerle etkileşime girebilir, iş akışınızı belgeleyebilir, otomatik hale getirebilir ve bir notebook kaydedip başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

ArcGIS Notebooks kullanımı veri temizleme ve dönüştürme, sayısal simülasyon, istatistiksel modelleme, makine öğrenimi, yönetim görevleri ve çok daha fazlasını içerir.

Haritalama ve Görselleştirme

 • Color Management (Renk Yönetimi)

Renk yönetimi ayarı ile artık renklerin aygıtlar arasında tutarlı bir şekilde oluşturulması mümkün. Settings (Ayarlar) sayfasındaki Options (Seçenekler) menüsünden renk yönetimini bir uygulama ayarı olarak etkinleştirin. Diğer bir ifadeyle projeden değil uygulama ayarı kısmından bu seçim yapılıyor olacak.

 • Koordinat Sistemi

Bilinmeyen bir koordinat sistemi uyarı mesajı artık projeye projeksiyon tanımlanmadan veri eklendiğinde görünecek. Benzer şekilde, veriler otomatik olarak haritanın veya sahnenin coğrafi koordinat sistemine dönüştürüldüğünde bir dönüşüm uyarı mesajı görünecek.

 • Semboloji

Nokta, çizgi ve çokgen detay katmanları için grafik sembolojisi eklendi. Grafik sembolleri, grafiğin her bölümünün bir öznitelik değerini temsil ettiği pasta, çubuk veya yığılmış çubuk grafikler olabilir. Toplu olarak belli bir özniteliğe göre farklı boyutlarda gösterilebilir.

Çevre eşlemeli yansımalar artık 3D görünümde glTF işaretlerini içeren semboller destekleniyor.

Yeni gelen önemli özelliklerden biri de bir sembol katmanı için Overprinting (üst baskı) özelliğinin belirlenebiiyor olmasıdır. Üst baskı çakışan renklerde en üstteki renk alttakini örter, en üstteki renk ile alttaki renklerin durmasını sağlamak için bu özellik kullanılabilir.

 •  Açılır Pencereler

Açılır pencereler artık Catalog görünümünün Geography sekmesinde desteklenmektedir. 2.5 ile birlikte artık raster alanı içeriğinin açılır pencerede görüntülenmesi destekleniyor.

Açılır pencerelerdeki ilgili kayıtlar hem harita zamanı (map time) hem de harita aralığı (map range) filtrelerini dikkate alır.

 •  Tablolar

Masaüstü kullanıcılarının öznitelik bilgilerini bulmalarını çok kolaylaştıracak bir yenilik olan tablosal veride arama yapma özelliği gelmiştir. Bul ve Değiştir (Find and Replace) aracını kullanarak yanlış yazılmış olan bir öznitelik bilgisini kolayca doğru olanla değiştirebilirsiniz.

Tablo görünümüne bir veya daha fazla sütunu dondurma yeteneği eklendi. Artık alanın bağlam menüsünü kullanarak ve Freeze/Unfreeze Field (Alanı Dondur / Serbest Bırak) tıklatarak her zaman görünür olmasını istediğiniz sütunları seçebilirsiniz.

 • ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud bileşeni

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud bileşeni ile ArcGIS Pro'da yapılanlar .AIX (Adobe Illustrator Exchange .AIX) formatında export edilebiliyor olacak.  Bileşen ile vektör ve raster harita içeriği, Adobe Illustrator'da daha iyi bir çalışma deneyimi için düzenlenebilir, katmanlı bir hale dönüştürülebilir olacak.

 • Network Analyst

Network Analyst işlevselliği için ağ veri kümesi gerekir. Mevcut çizgi ve nokta detaylarından yol gibi çeşitli ağ veri kümesi oluşturulur. Pro 2.5 ile Geoprocessing araçlarına minimal bir ağ veri kümesi oluşturmayı sağlayan Create Network Dataset aracı eklenmiştir.

Diğer yenilikler ise; Service Area sekmesindeki Polygon Trim Distance  parametresini kullanarak servis alanları çevresinde çokgenler çokgen trim mesafesini belirtebilme, Network dataset’inize service-area index ekleme olarak sayılabilir

 • 3B Sahneler ve Sahne Katmanları

Sahne katmanlarının görünümünü ve performansını iyileştirmek için aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

 • Özel koordinat sistemleri tüm sahne katmanları için desteklenir.
 • Yükselti kaynakları (elevation sources) olarak raster veri kümeleri artık mobil sahne paketlerinde desteklenmektedir.
 • Ulaşım ağları (Transportation networks) artık mobil sahne paketlerinde destekleniyor.
 • Analizler ve Coğrafi İşlemler
 • Coğrafi işleme araçları artık daha sonra veya yinelenerek çalışacak şekilde programlanabilir.
 • Coğrafi işleme aracı mesajları yeniden düzenlenmiştir ve artık gömülü tablolar, resimler ve grafikler gibi daha zengin özellikleri desteklemektedir.

 

ArcGIS Enterprise (Sunucu)

ArcGIS Data Store

Döşeme önbellek veri depolarını sahne katman taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklendirme

 • Sahne katmanı için ölçeklenebilirlik gereksinimlerini desteklemek için ArcGIS Data Store artık birden çok makine içeren döşeme önbelleği veri deposu oluşturmanıza izin veriyor.
 • Döşeme önbelleği veri deposu makinelerinizin kapasitesine yaklaştığını ve daha fazla sahne katmanı yayınlamanız gerektiğini fark ederseniz, döşeme önbellek veri deposuna daha fazla makine ekleyebilirsiniz. Yeni sahne katmanı önbellekleri yeni makinelerde saklanacaktır. Mevcut önbellekler mevcut makinelerde kalır.
 • Sahne servisleri, birden çok makineden önbellek okuyabilir. Böylece, artık primary ve standby döşeme önbellek veri deposu makinelerinin olmadığı ve sahne servislerinin tek bir makineden önbellek okumakla sınırlı olmadığı bir ortam sağlar.

 

Döşeme önbellek veri depoları için birden fazla yedekleme konumu tanımlama

 • Döşeme önbelleği veri deposu için birden fazla yedekleme konumu tanımlayabilirsiniz.

Relational veya Spatiotemporal veri deposu ile detay katmanlarından hosting map image katmanları oluşturma

 • Bir ArcGIS Enterprise 10.8 portalında relational veya spatiotemporal veri deposunda barındırılan detay katmanlarının sahipleri, bu katmanlardan birini ArcGIS Pro 2.5'teki bir haritaya ekleyebilir ve bir harita görüntüsü katmanı yayınlayabilir.
 • Bunu yapmak detay katmanı sahiplerinin hosting feature verilerini gerçek anlamda salt okunur olarak başkalarına sunmalarını sağlar.
 • Bu, map image layerın ArcGIS Pro'nun gelişmiş yazma özelliklerinden (yani semboloji, etiketleme vb.) faydalanmasını sağlar.

ArcGIS Web Adaptor

Ek sunucu rollerini yapılandırma

 • Yeni gelen Notebook Server Manager ve ArcGIS Mission Server dahil ek sunucu rolleri yapılandırabilirsiniz.
 • Yapılandırırken 4 seçenek sunar:
 1. GIS, Image, or GeoAnalytics Server
 2. Portal for ArcGIS
 3. Notebook Server
 4. Mission Server

Shared Instances

ArcGIS Pro’dan ArcGIS Server 10.8’e yayınlanan uyumlu harita servisleri, başlangıçta varsayılan olarak shared instance havuzunu kullanır. Bu varsayılan ayar ArcGIS Server Manager üzerinden değiştirilebilir. Bu yalnızca 10.8'de oluşturulan yeni ArcGIS Server siteleri için geçerlidir; önceki bir sürümden yeni sürüme geçirilmiş tüm siteler varsayılan yayınlama ayarlarını korur.

Webhooks

Yöneticilerin kuruluşlarının rollerinde yapılan değişiklikleri (yeni bir rol oluşturulduğunda veya mevcut bir rol güncellendiğinde bildirim alma gibi) izlemesine olanak tanıyan yeni webhook tetikleyici etkinlikleri mevcuttur. Daha önce, webhook tetikleme olayları, yöneticilerin belirli bir öğede, grupta veya kullanıcıda yapılan değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmesine izin vermişti. Örneğin, bir tetikleyici olay, portalda belirli bir kullanıcı oturum açtığında ya da oturumu kapattığında veya belirli bir öğe güncellendiğinde tetiklenecek şekilde ayarlanmış olabilir. Artık kuruluş yöneticileri, kuruluşlarındaki herhangi bir öğenin ne zaman eklendiğini veya silindiğini görme gibi kullanıcılar, öğeler ve gruplar için tüm etkinlikleri izlemelerine olanak tanıyan etkinliklere abone olabilir.

ArcGIS Enterprise'da Salt Okunur Mod

Yöneticiler artık ArcGIS Enterprise'ı portal üzerinden salt okunur moda getirebilir. Salt okunur mod açıldığında, portaldaki çoğu içerik ve ayar, herhangi bir federe sunucu ve ArcGIS Veri Deposu oluşturulamaz, değiştirilemez veya silinemez. Salt okunur mod portala normal erişimi engellemez. Bu, sistem güncellemeleri yaparken ve ArcGIS Enterprise'ı yükseltirken veri kaybını önlemede yararlı olabilir.

Kullanıcı Türü Bileşenleri

ArcGIS Enterprise 10.8'de yeni kullanıcı türü bileşenleri geldi. Kullanıcı türü bileşenleri bir kullanıcı türüne dahil edilebilir veya add-on lisansı olarak atanabilir. İki kullanıcı türü bileşeni vardır: “Utility Network Service User Type Extension, Parcel Fabric Service User Type Extension”

Katman ve Servisler

 • Hosted Feature Layer (Barındırılan Detay Katmanı) artık salt okunur özelliğe sahip olan hosted map image olarak yayınlanabilir.
 • Vector Tile katmanları artık harita görüntüleyicisinde yeni gelen bir arayüz ile özelleştirilebilir.
 • Kendi belirlediğimiz çokgen alanlarına göre offline haritalar indirilebiliriz ve böylece daha düşük yer kaplayan haritalarla çalışma fırsatımız olur

Collector for ArcGIS

 • Snapping: Mobil çalışanlar, veri toplama sırasında bir varlığın konumunu bulmak için haritayı kullanırken mevcut noktaları yakalayabilir.
 • Toplu öznitelik güncellemeleri: Aynı anda birden çok varlık veya gözlem için öznitelik girdileri seçilerek tek seferde tamamı güncellenebilir.
 • Son girilen değerleri yeniden kullanma: Mobil çalışanlar, veri girişi yaparken bir formu doldurduktan sonra başka bir forma gittiklerinde, yeni formu doldurmak için son kayıtlarından seçim yapabilirler.
 • Portal URL’sini QR kod ile tarama: Mobil çalışanların, tarayabilecekleri bir barkod veya QR kod sağlayarak portalda oturum açmalarını kolaylaştırır. Portal URL’sini girmelerine gerek kalmaz.
 • Tracker for ArcGIS’ten gelen İzleri Görüntüleme: Mobil çalışanlar, kuruluşa yüklenmeden önce izlerini Tracker for ArcGIS'den görüntüleyebilir.

Survey123 for ArcGIS

 • Gruplar ve Sayfalar Ekleme: Web ortamında anketlerde artık sorular gruplandırabilir ve sayfa eklenebilir.
 • Tek Seçimli Grid Soru Tipi: Web ortamında tek seçimli grid, kullanıcıların formda yukarı ve aşağı kaydırma yapma ihtiyacını azaltarak bir dizi seçim listesi sorusunu sıkıştırmanıza olanak tanır. 
 • Çizgiler ve Çokgenler: Connect masaüstü uygulaması ile Survey uygulamalarında çizgi ve çokgen detaylarıyla çalışabilirsiniz. 
 • Range (Aralık) Soru Tipi: Connect masaüstü uygulaması ile tamsayı veya ondalık kullanıcı girdisini, tanımlanmış bir aralıkla kısıtlamak için tasarlanmıştır.
 • SVG Özelliği: Connect masaüstü uygulaması ile artık görüntüler üzerinden seçim yapılabilir.

Explorer for ArcGIS

 • Zamanlanmış çevrimdışı alan güncellemeleri: Kullanıcıların tüm haritayı yeniden indirmeden güncellemeleri almalarını sağlar. 
 • Harita paketlerinde raster desteği 
 • Tracker for ArcGIS’ten gelen izleri Explorer for ArcGIS’te görüntüleme

ArcGIS QuickCapture

 • Kullanıcı Girdileri: Kullanıcı girdileri yapılandırılmış projelerde veri toplama sırasında ek bilgiler girilebilir.
 • Nokta verileri için sürekli mod: Devamlılık içeren verilerin takibi Sürekli Mod özelliği ile butona bir kez tıklanarak kolayca gerçekleştirilebilir.
 • Fotoğraf ekleme özelliği: İsteğe bağlı olarak fotoğraf ekleme seçeneği eklenebilir.

ArcGIS Mission

ArcGIS Enterprise 10.8 ile tanıtılan ArcGIS Mission, organizasyonları ve ekipleri, çalışma ortamının kapsamlı bir şekilde anlaşılması için görev odaklı, gerçek zamanlı durumsal farkındalık ve işbirliği araçlarıyla donatan yeni bir uygulamadır. Bu, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak bir görev oluşturmasına, paylaşmasına ve izlemesine, operasyonlar için haritalar ve diğer materyaller belirlemesine, eşler arası iletişimi kolaylaştırmasına ve görevi gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır.

ArcGIS Mission ile; İzleme ve koordine etme, birebir iletişim, operasyonlar için haritalar ve diğer materyalleri belirleme, bağlı ortamlarda gerçek zamanlıya yakın işbirliğini sağlayabilirsiniz.

ArcGIS Online (Bulut)

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT; IoT sensörlerinden veri almanıza, görselleştirmenize, analiz etmenize, depolamanıza ve bunlara göre hareket etmenize olanak tanır. Hemen hemen her tür akış verisine bağlanabilir, bu verileri gerçek zamanlı olarak işleyebilir ve belirtilen koşullar oluştuğunda otomatik mesajlar ve uyarılar gönderebilirsiniz. Ayrıca, yüksek hacimli geçmiş verileri işlemek ve örüntüler (pattern), eğilimler ve anormallikler hakkında bilgi edinmek için analitik modeller tasarlayabilirsiniz. ArcGIS Analytics for IoT ile, ArcGIS Online'ın bir parçası olarak bulutta bulunan kullanıma hazır bir IoT çözümü elde edersiniz. Bu, kurum içinde dağıtılmış bir yazılım yüklemenize veya altyapıyı yönetmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine Esri, yazılımı ve altyapıyı sizin adınıza yönetir, böylece hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. ArcGIS Analytics for IoT bulutta mevcut olduğundan, yerleşik yüksek kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma sağlar ve ihtiyaçlarınızı destekleyecek şekilde ölçeklendirilebilir.