Skip to main content

Sürüm 10.7

Sürüm 10.7

10.7 sürümü ile Portal yeni bir görünümle kullanıcılarına sunuldu. Organization (Kuruluş) sayfası bilgilerinizi kolayca bulmanız için yeniden tasarlandı. Overview (Genel Bakış) sekmesi kuruluşunuza ait mevcut lisanslar, üye sayısı ve türleri gibi önemli bilgileri vurgulayacak şekilde oluşturuldu. Web tabanlı görüntü kıymetlendirme iş akışı için ArcGIS Excalibur ve yeni bir rol olan ArcGIS Notebook Server gibi kullanıcıların iş süreçlerin iyileştirecek önemli yenilikler gelmiştir.. Bu sürümün  önemli yeniliklerinden biri deArcGIS Online portalına önceden eklenmiş olan Kullanıcı Türlerinin ArcGIS Enterprise’a da gelmiş olmasıdır.. 10.7 sürümü ile kullanıcılar artık ihtiyacına uygun olan kullanıcı türünü seçebilecektir. Ayrıca masaüstü uygulaması olan ArcGIS Pro’da raporlama, derin öğrenme, öznitelik kuralı, semboloji gibi birçok konuda yenilikler bulunmaktadır.

ArcGIS Desktop (Masaüstü)

ArcGIS Pro 2.3

Başlangıç sayfası

ArcGIS Pro 2.3 ile ilk fark edeceğiniz yenilik başlangıç sayfasındaki değişimdir. Bu sayfa yeni işlevler içerecek şekilde yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

·      ArcGIS Pro'yu Windows Gezgini'nde aşağıdaki öğelere çift tıklayarak başlatabilirsiniz:
ArcGIS Pro haritaları (.mapx), harita paketleri (.mpkx), çıktı ekranı (.pagx), harita katmanları (.lyrx) ve katman paketleri (.lpkx).

·      ArcGIS Pro'yu proje oluşturmak zorunda kalmadan başlatabilirsiniz. Çalışmanızı kaydetmek istiyorsanız daha sonra bir proje oluşturabilirsiniz.

·      Sık kullanılan projeleri ve proje şablonlarını en son projeler ve en son proje şablonları listelerine sabitleyebilirsiniz.

·      ArcGIS Pro'yu her zaman aynı projeyi açacak veya uygulamayı başlattığınızda önce bir proje oluşturmadan otomatik olarak başlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Derin Öğrenme Araç Seti

Derin Öğrenme (Deep Learning) araç seti bu sürümde tanıtıldı. Bu yeni araç, ArcGIS Image Analyst araç kutusundaki üç coğrafi işlem aracını içerir. Bu araçlar, TensorFlow, CNTK ve Keras gibi derin öğrenme sistemleri tarafından oluşturulan derin öğrenme modellerini kullanan görüntü sınıflandırma ve nesne algılama iş akışlarını destekler. Ayrıca ArcGIS Image Server veya raster analiz gibi dağıtık işleme ortamlarında da çalıştırılabilirler.

LocateXT

ArcGIS LocateXT bileşeni, konum bilgisi için herhangi bir metni veya belgeyi aramanıza ve bu konumlardan detay oluşturmanıza olanak sağlayan bir dizi araç içerir.

 LocateXT, PDF belgelerinde, Microsoft Office belgelerinde, web sayfalarında, e-postalarda ve sosyal medya metinlerinde arama yapabilir. Aracı açmak için, Harita sekmesinde, Katman grubunda, Add Data (Veri Ekle) açılır okunu tıklayarak Extract Locations (Konumları Çıkar) butonunu seçebilirsiniz.

Raporlama

Raporlar yeni bir proje öğesidir ve Catalog bölmesinde özel bir klasörde listelenir. Bir rapor oluşturduğunuzda, veri kaynağını ayarlayabilir, verileri gruplandırma ve sıralama ile düzenleyebilir, bir şablon ve stil seçeneği seçebilir, sayfa boyutunu ve kenar boşluklarını tanımlayabilirsiniz.

Bir rapordaki değişiklikler; rapor başlığı, grup başlığı ve sayfa altlığı gibi düzenlenebilir bölümlere ayıran rapor görünümünden yapılır. Grafik çizgiler ve görüntüler gibi sabit öğeler ve özet istatistikler veya tarih değerleri gibi dinamik öğeler eklenebilir. Raporlar ayrıca bir PDF dosyası olarak paylaşılabilir, bir proje paketinin parçası olarak veya bir rapor dosyası olarak (.rptx) kaydedilebilir.

Düzenleme araçları

Düzenleme iş akışlarınızı geliştirmek için Divide, Fillet, Generalize Polyline ve Split araçları eklenmiştir.

Attribute Rules (Öznitelik Kuralları)

Öznitellik kuralları ek kural türlerine ve gelişmiş kullanıcı deneyimine sahiptir. Attribute Rule View (Öznitelik Kuralları görüntüleme) veri setlerindeki öznitelik kurallarını görüntüleyebileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve yönetebileceğiniz kısımdır. Öznitelik Kuralları araç çubuğuna birkaç yeni araç eklenmiştir. Batch Calculation (toplu hesap yapmayı sağlar) ve validation rules (doğrulama kuralları), mevcut özellikler üzerindeki kuralları değerlendirme olanağı sağlayan yeni kural türleridir. Bu kurallar, Error Inspector (hataları denetlemeye yarar) veya Evaluate Rules (kuralları değerlendirmeye yarar) araçları kullanılarak kullanıcı tarafından belirlenen bir zamanda değerlendirilebilir.

(Toplu hesaplama ve doğrulama kurallarını değerlendirmek için kullanılan doğrulama özelliği yalnızca ArcGIS Enterprise 10.7 veya sonraki sürümlerinde paylaşılırken kullanılabilir.)

Empirical Bayesian Kriging 3D (3B İnterpolasyon)

Empirical Bayesian Kriging 3D aracı, noktaların enterpolasyonunu gerçekleştirmenize ve 3B uzayındaki noktalar arasındaki tüm konumlardaki değeri tahmin etmenize olanak sağlar. Geoprocessing aracı ve Geostatistical Wizard olarak mevcuttur. (Geostatistical Analyst lisansı gerekir)

 Vector Tiles (Vektör Döşeme)

Her katmanı bir vektör döşeme stili şeklinde baz alarak birden çok kaynaktan gelen içeriği tek bir vektör döşemesi olarak birleştirebilirsiniz. Ayrı vektör döşeme katmanlarını bu şekilde tutmak ve birleştirmek, her bir katmanın sıklıkla güncellenmesini daha pratik hale getirebilir. Birden fazla etiket sınıfı için destek, çeviri stili kısaltmaları, etiket tekrarı da dahil olmak üzere, vektör döşemesi oluşturmada etiketleme desteği geliştirilmiştir.

Check Spelling (Yazım Denetimi)

ArcGIS Pro için uzun zamandır beklenen bir gelişme olan yazım denetimi yapma yeteneği ile harita düzenlerinizdeki metin ögelerini ve veri kümelerinin, haritaların, katmanların ve diğer proje öğelerinin meta verilerinin yazım denetimini yapabilirsiniz.

ArcMap 10.7

ArcMap 10.7, haritalama, coğrafi işlem araçlarında yeni özellikler ve yetenekler sunuyor. Ayrıca veri tabanı ve coğrafi veri tabanı desteğinde değişiklikler de bulunmaktadır.

Geoprocessing

3D Analyst

·       Surface Difference aracı artık LAS veri kümesi desteklemektedir.

·       Girdi yüzeyi raster olduğunda Interpolate Shape en yakın komşu (nearest neighbor) seçeneğine sahiptir.

·       Contour aracında birçok polygon ve polyline çıktıların performansı iyileştirilmiştir.

·       Çok boyutlu araç kutusu

·       Make NetCDF Raster Layer ve Make OPeNDAP Raster Layer araçlarının, hücrelerin x, y koordinatlarına göre nasıl kaydedildiğini kontrol eden yeni bir Cell Registration (Hücre Kaydı) parametresi vardır.

·       Make NetCDF Table View aracı artık netCDF dosyasındaki bir değişkenin missing_value veya _FillValue özniteliklerini göstermek için çıktı tablosu görünümü boş (null) bırakılmıştır.

·       Spatial Analyst

·       Extraction, Hydrology, Neighborhood, Surface araçsetlerinde geliştirmeler yapılmıştır.

Haritalama

ArcMap 10.7'de aşağıdaki iki yeni harita projeksiyonu mevcuttur. Bu projeksiyonları kullanan haritalardan detay, harita veya görüntü servisleri yayınlamak için ArcGIS Server 10.7 gereklidir.

Equal Earth:

Equal Earth projeksiyonu, Tom Patterson (ABD Ulusal Park Servisi, ret.), Bernhard Jenny (Monash Üniversitesi) ve Bojan Šavrič (Esri) tarafından ortaklaşa geliştirilen, dünya haritaları için eşit alanlı olan ve alanların göreceli boyutunu koruduğu bir projeksiyondur. Equal Earth projeksiyonunda kıtalar dünya üzerinde göründüklerine benzer şekilde biçimlendirilmişlerdir.   Bu projeksiyon, küresel fenomenlerin haritalandırılması veya gerçek göreceli büyüklüklerinde alanlar gerektiren herhangi bir tematik dünya haritası için uygundur.

Peirce quincuncial:

Bu harita projeksiyonu 1879'da Charles Sanders Peirce tarafından geliştirilmiştir ve dünyayı bir karede gösterir. Orijinal tasarımında, projeksiyon Kuzey Kutbu'nda ortalanmıştır ve ekvatoru harita içinde döndürülmüş bir kare olarak görüntüler. İzdüşüm, ekvatorun dört bükümü dışındakiler için uygundur. Bu projeksiyonun ArcMap uygulaması, WGS 1984 gibi elipsoidler üzerindeki uygun özelliğini korur. Kare ve karo olmak üzere iki yönelim seçeneği vardır. Seçenek parametresini kare için 0 olarak, karo için 1 olarak ayarlayın.

Veri

ArcGIS 10.7, Oracle 18c'yi destekler. Artık Oracle'da “user-schema geodatabases” oluşturamazsınız. Bu sürümde mevcut kullanıcı şeması coğrafi veritabanlarını kullanmaya ve yükseltmeye devam edebilirsiniz, ancak verilerinizi bağımsız coğrafi veritabanlarına taşımaya başlamalısınız.

ArcGIS ile Altibase veri tabanlarının kullanımı kullanımdan kaldırılmıştır.

Microsoft SQL Server 2012'de coğrafi veri tabanı oluşturamazsınız veya mevcut coğrafi veri tabanınız SQL Server 2012 veri tabanında bulunuyorsa yükseltme yapamazsınız. Coğrafi veri tabanınızı yükseltmeden önce SQL Server'ı desteklenen bir sürüme yükseltmeniz gerekmektedir.

ArcGIS Enterprise (Sunucu)

Genel Bilgi

ArcGIS Enterprise 10.7, ürün genelinde yeni özellikler, kararlılık geliştirmeleri (stability enhancements) ve gelişmiş işlevler sunar. (Eğer 10.7'ye yükseltme yapacaksanız, yazılımınızı 10.7 için yeniden yetkilendirmeniz gerekir. Yeni yetkilendirme dosyalarınıza My Esri’den erişebilirsiniz). ArcGIS Enterprise, Windows Server 2019 Standard ve Datacenter (64 bit [EM64T]) işletim sistemlerinde artık desteklenmektedir. 

Portaldaki Veri Kaynaklarından Ekleme, Yönetme Ve Yayınlama

Yöneticiler (administrator) ve yayıncılar (publisher) artık buluta, dosya paylaşımlarına (file shares) ve veritabanlarına bağlantılar oluşturarak ArcGIS Enterprise portalına data store ögeleri ekleyebilirler. Portalda data store ögeleri eklemek, verileri kaydetmenin ve iş akışlarını yayınlamak için erişilebilir hale getirmenin basit bir yoludur. Data store (veri deposu) ögelerini ArcGIS Server Manager içinden kaydetmek (register), daha önceki sürümlerde olduğu gibi aynı işlevsellikte mümkündür. ArcGIS Server Manager üzerinden veri depolarının kaydedilmesi, ArcGIS GeoAnalytics Server ile kullanılmak üzere büyük veri dosya paylaşımının kaydedilmesi gibi diğer iş akışları için gereklidir. Bulut depolama veya dosya paylaşımlarını kaydederseniz, portal üyeleri doğrudan bu portaldan veya ArcGIS Pro ile belirtilen verilerden görüntü katmanları yayınlayabilir. Bir veri deposu ögesinin sahibi olarak detay katmanlarını ve harita görüntü katmanlarını (map image layers) detay sınıfları ve tablo şeklinde toplu olarak veritabanından portala yayınlayabilirsiniz. Veri deposu ögesini paylaştığınızda, kullanıcılar verileri veri deposuna ayrı ayrı kaydetmek zorunda kalmadan verilerini federe sunuculardan birine ArcGIS Pro veya ArcMap'ten yayınlayabilir.

Büyük Detay Katmanlarını Keşfetme

Büyük miktardaki nokta özelliklerini kutu (bins) denilen dinamik çokgenler içinde toplayan detay gruplama işlemi, ArcGIS Pro 2.4 ve ArcGIS Enterprise 10.7.1'e yayınlanan harita hizmetlerinde desteklenmektedir. Grup etkinleştirmesi yapılmış (bin-enabled) katmanlar, ArcGIS Enterprise 10.7.1 portallarına harita görüntüsü katmanları veya tek başına ArcGIS Server 10.7.1 site’larına harita servisleri olarak yayınlanabilir.

ArcGIS Enterprise Builder

ArcGIS Enterprise Builder ile yeni dağıtımlar yapılandırırken artık barındırma sunucunuz ve ArcGIS Enterprise portalınız için özel Web Adaptor adları belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ArcGIS Enterprise Builder kurulum adımlarına bakabilirsiniz.

Yeni ArcGIS Notebook Server

ArcGIS Enterprise kullanıcıları 10.7 ile yeni bir rol olan ArcGIS Notebook Server rolünü kuruluşuna katabilir. ArcGIS Notebook Server, ArcGIS Notebook'ları barındırmak ve çalıştırmak için özel bir sunucu çerçevesi kullanmaktadır. Notebook, notebook oluşturucularının ihtiyaç duydukları kaynakları ihtiyaç duydukları zaman alma esnekliği sağlayan Docker Container kullanılarak uygulanır. Bu her Notebook kullanıcısına kaynaklarını izole etmeleri için yalıtılmış bir "sanal alan" ortamı sağlar.

ArcGIS Notebook, ArcGIS Enterprise portalınızdaki güçlü coğrafi veri analizi için çok yönlü web tabanlı bir arayüz sunar. Analiz yapabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, verileri ve analiz sonuçlarını coğrafi bir bağlamda hemen görselleştirebilirsiniz. Notebook sahipleri; ArcGIS Enterprise ve analitik motorlarına, ArcGIS coğrafi analiz kütüphanelerine ve açık kaynaklı analitik, istatistiksel ve makine öğrenme kütüphanelerine erişebilir.

Analizler

İhtiyacınız olan katmanları bulmanıza yardımcı olmanızı sağlayan analiz araçları, analiz katmanlarına göz atma ve ekleme konusunda gelişmiş bir deneyim sunar. Araç parametrelerinin açılır menüsünden Analiz Katmanı Seç'i tıklatarak analiz için katmanlara erişebilirsiniz. Analiz kısmında raster analizler ve standart detay analizleri bulunmaktadır. Detay Analizleri altında; veriyi özetle, konum bul, desenleri analiz et, yakınlık kullan, verileri yönet gibi ana başlıklar bulunmaktadır. Her başlığın altında o konuya ait çeşitli analiz araçları bulunmaktadır.

ArcGIS Image Server'da raster analizi; 10.7 ile birlikte Enterprise Portal üzerinden Harita Görüntüleyicide gösterilen aşağıdaki iki yeni aracı içerir:

·      Derin Öğrenmeyi Kullanarak Pikselleri Sınıflandırma — Sınıflandırılmış bir raster üretmek için girdi görüntüsünde eğitilmiş derin öğrenme modeli çalıştırır ve her geçerli pikselin atanmış bir sınıf etiketi vardır.

·      Derin Öğrenmeyi Kullanarak Nesneleri Algılama — Bulduğu nesneleri içeren bir detay sınıfı üretmek için girdi görselinde eğitilmiş derin öğrenme modeli çalıştırır. Detaylar, bulunan nesnelerin etrafındaki sınırlayıcı kutular, çokgenler veya nesnelerin merkezindeki noktalar olabilir.

Kullanıcı Türleri

ArcGIS Enterprise’da yeni tanıtılan kullanıcı türleri, kuruluşunuzda üye oluşturmanın temel taşlarıdır. ArcGIS Enterprise'daki yetenekleri ve uygulamaları üyelerin ihtiyaçlarına göre lisanslamak için Kullanıcı türleri esnek bir yol sağlamaktadır. Artık kuruluşlar kullanıcı türleri ile üyelerin ihtiyaçlarına göre kimlik, ayrıcalıklar ve uygulamalar tahsis edebilirler. Kullanıcı türleri; Viewer, Editor, Field Worker, Creator, GIS Professional, Insights Analyst olarak belirtilmiştir.  Üyelerinize kullanıcı türleriyle lisans vermenin yanı sıra, onların gereksinimlerini karşılamada ek esneklik için add-on uygulamalar ve uygulama paketleri de seçebilir ve ilgili kullanıcınıza atayabilirsiniz.

·      Viewer(Görüntüleyici): Viewer kullanıcıları, diğer ArcGIS kullanıcıları tarafından paylaşılan öğeleri görüntüleyebilir. Bu kullanıcı türü, ArcGIS içeriğini güvenli bir ortamda görüntülemesi gereken kuruluş üyeleri için idealdir. Viewer öğeler veya veriler üzerinde analiz yapamaz, verileri oluşturamaz, düzenleyemez veya paylaşamaz. Bu kullanıcı türü, Temel Uygulamalar Paketi'ne (Essential Apps Bundle) sahiptir. Eski Level 1 kullanıcısına denk gelmektedir.

·      Editor (Düzenleyici): Editor kullanıcıları, ArcGIS haritalarındaki ve diğer ArcGIS kullanıcıları tarafından kendileriyle paylaşılan uygulamalardaki verileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Bu kullanıcı türü, Web AppBuilder for ArcGIS gibi ArcGIS web uygulamalarını ve yapılandırılabilir uygulamaları kullanarak, kendileriyle paylaşılan verilere erişmeleri ve verileri düzenlemeleri gereken kullanıcılar için idealdir. Editor, öğeleri veya verileri analiz edemez, oluşturamaz veya paylaşamaz. Bu kullanıcı türü, Temel Uygulamalar Paketi'ni içerir.

·      Field Worker (Saha Çalışanı): Field Worker, diğer ArcGIS kullanıcıları tarafından onlarla paylaşılan verileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Esri saha uygulamaları, ArcGIS içeriğiyle ilk olarak etkileşime giren saha kullanıcıları için idealdir. Sahadaki kullanıcıların Saha Uygulamaları Paketi'ne (Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS, ve Workforce for ArcGIS) dahil olan uygulamaları kullanarak verileri görüntüleme, toplama ve düzenlemelerine olanak sağlar. Field Worker öğeleri ya da verileri analiz edemez, oluşturamaz veya paylaşamaz. Bu kullanıcı türü, Temel Uygulamalar ve Saha Uygulamaları paketlerini içerir.

·      Creator (Oluşturucu): Viewer, Editor ve Field Worker kullanıcı tiplerinin tüm özelliklerine ek olarak, içerik oluşturma, organizasyonu yönetme ve Temel Uygulamalar Paketi, Saha Uygulamaları Paketi ve Ofis Uygulamaları Paketi’nde kullanılmak üzere içerik paylaşma özelliğine sahiptir. Eski Level 2 kullanıcısına denk gelmektedir.

·      GIS Professional (CBS Uzmanı): GIS Professional kullanıcıları, Creator'ın tüm özelliklerine ve uygulama paketlerine ek olarak ArcGIS Pro (Basic, Standard veya Advanced) erişimine sahiptir. Bu kullanıcı türü, çalışmalarını gerçekleştirmek için CBS uygulamaları grubuna ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır; yani, web haritaları ve uygulamaları oluşturma, analiz araçlarını kullanarak derinlemesine mekansal analizler yapma ve ArcGIS Pro'nun gelişmiş araçlarını kullanma yetkilerine sahip olmak isteyenler için uygundur.

·      Insights Analyst: Insights for ArcGIS kullanmak için gerekli tüm yeteneklere sahiptir; içerik oluşturma, paylaşma ve analiz yapma bunlara dahildir. Bu kullanıcı türü bir Insights for ArcGIS lisansı içerir. Günlük görevlerinde öncelikli olarak Insights kullanan ancak diğer ArcGIS uygulamalarına erişmeleri gerekmeyenler için tasarlanmıştır.

Yeni Tile Package (Döşeme Paketi) Formatı

ArcGIS Enterprise 10.7, .tpkx uzantılı yeni bir döşeme paketi dosya formatı içeriyor. Bu formatta, önbellek döşemeleri (cache tiles), optimize edilmiş compactv2 depolama formatı kullanılarak depolanır. Bu biçim basitleştirilmiş bir dosya yapısına sahiptir ve ağ dosya paylaşımları ve bulut deposu dizinleri üzerinden erişildiğinde daha iyi performans sağlar.

ArcGIS Pro 2.3'te bir döşeme paketi oluşturmak için Create Map Tile Package ve Export Map Server Cache coğrafi işlem aracını çalıştırdığınızda, çıktının .tpk ya da .tpkx dosyası olmasını belirleyebilirsiniz. Her iki dosya türü ArcGIS Enterprise 10.7'de kullanılabilir.

Bir .tpkx dosyası, dosyaları doğrudan bir .tpkx dosyasına okuyup yazmanıza olanak sağlayan açık özelliğe sahiptir. Bu sayede, kullanıcılar döşeme paketleri için artık özel üçüncü taraf çözümleri geliştirebilir ve dağıtabilir. Bu yeni format geriye dönük sürümlerle uyumlu değildir; yalnızca ArcGIS Enterprise 10.7, ArcGIS Pro 2.3, ArcGIS Online ve ArcGIS Runtime 100.5 tarafından kullanılabilir.

Konum takibinde Tracker for ArcGIS

Konum izleme artık kullanıcıların anlık olarak nerede olduğunu veya geçmiş hareket izini kaydetmenize olanak sağlayan, kuruluş genelinde bir özellik olarak kullanılabilir. Konum izleme detay servisi, izlenen konumları, spatiotemporal büyük veri deposunda nokta detayı olarak saklar. Kullanıcılar yalnızca kendi izlerini görür; başkalarının izlerini görmek için ek izin gereklidir. İzler durumsal farkındalık için ve kullanıcıların nerede olduklarıyla ilgili soruların analizinde kullanılabilir.

Yeni bir ürün olan Tracker for ArcGIS, konum izleme servisini iki yeni uygulamada kullanır: Track Viewer web uygulaması ve Tracker for ArcGIS mobil uygulaması. Track Viewer web uygulaması yöneticilerin; kimlerin izlendiğini ve kimlerin bu izleri görüntüleyebileceğini tanımlayan iz görünümleri oluşturmasına olanak tanır.

Tracker mobil uygulaması arka planda konumları izlemek için optimize edilmiştir, bu da cihazın bataryası üzerindeki etkisini en aza indirir. Mobil uygulama, veri bağlantısından bağımsız izleri kaydeder. Mobil kullanıcılar ne zaman izlendiklerinin ve izlenmediklerinin kontrolünü yapabilir.

Collector for ArcGIS

Collector’un en son sürümü olan Aurora; vektör döşemeleri ve etiketleme desteği, daha iyi veri toplama için arayüz, kullanıcılar için daha iyi bir çevrimdışı deneyim ve barkod taramasını desteklemek için akıllı formlar ile daha iyi haritalama olanağı sağlamaktadır.  Toplayıcı, raster döşeme paketlerini (.tpk), vektör döşeme paketlerini (.vtpk) ve ArcGIS Pro 2.3 (.tpkx) ile sunulan yeni, açık döşeme paket biçimini destekler. Eos Tools Pro ve Lasertech telemetre cihazlarını kullanarak ofset konumlarını yakalayabilirsiniz. 

ArcGIS Excalibur

ArcGIS Excalibur, ArcGIS Image Server ile ArcGIS Enterprise 10.7 için yeni bir web uygulaması olup, sezgisel deneyimlerle görüntü tabanlı iş akışlarını modernize etmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Bu deneyimler, entegre iş akışlarında görüntüleri aramanızı, keşfetmenizi ve gelişmiş analiz ve görselleştirme yapmanızı sağlar.  ArcGIS Excalibur, görüntü tabanlı bir görevi tek bir yerde tamamlamak için gereken kaynakları organize etmenin dinamik bir yolu olan bir görüntü projesi sunar. Görüntü projeleri, görüntü görevlerine içerik sağlayan coğrafi referans katmanlarını ve görüntü tabanlı iş akışlarını kolaylaştıran bir dizi aracı içerir.

Çevrimdışı Harita Alanları

Çevrimdışı çalışıyorsanız, artık haritaları çevrimdışı kullanmak için harita alanları oluşturabilirsiniz. Collector for ArcGIS ve ArcGIS Runtime SDK özel uygulamalarında çevrimdışı kullanım için web haritasının belirlenen alanlarını verileri daha hızlı indirmek için paketleyebilirsiniz.

ArcGIS QuickCapture

ArcGIS QuickCapture, özellikle sahadan hızlı veri toplama iş akışları için tasarlanmış yeni bir mobil uygulamadır. ArcGIS QuickCapture, hareket halindeyken CBS gözlemleri toplamak isteyen; araba, hatta helikopter gibi araçta seyahat eden saha kullanıcılarının ihtiyaçlarına odaklanan bir kullanıcı deneyimi sunar. ArcGIS QuickCapture mobil uygulaması iOS, Android ve Windows ile kullanılabilir. ArcGIS Online ve ArcGIS Enterprise 10.7.1 desteklemektedir. Field Worker, Creator, ve GIS Professional kullanıcı türlerine dahil olarak gelir. Bu mobil uygulamayı Editor kullanıcı türü add-on olarak Esri Store’dan temin edebilir.

ArcGIS QuickCapture'ı diğer uygulamalardan ayıran özellik; büyük butonlarla sahadan veri toplama deneyimi sunması. Her buton bir tür alan gözlemini temsil eder. Düğmeye basarsanız, QuickCapture gerisini halleder: cihazınızın yerini alır ve önceden tanımlanmış özniteliklere sahip bir CBS detayı oluşturur.

Kullanıcı Deneyimi

10.7 ile başlayarak, Living Atlas of the World içeriğine ulaşacağınız kısım diğer içeriklerinizden ayrılarak daha kolay içeriği bulmanıza olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu, tüm Living Atlas içeriğini taramak zorunda kalmadan kuruluşunuzun üyeleri tarafından oluşturulan içeriği bulmayı kolaylaştırır.

Living Atlas içeriğini kuruluşunuzun içeriğinden ayırmanın yanı sıra, ihtiyacınız olan içeriği bulmanıza yardım eden bir diğer yenilik Living Atlas öğelerine içeriğe dair hızlıca bilgi edinebileceğiniz rozetlerdir.

 

Living Atlas: Esri tarafından oluşturulan içerik

Authoritative / Yetkili: Esri tarafından önerilir

Deprecated / Kullanım dışı: Kullanım için tavsiye edilmez

Subscriber / Abone: Aboneler için özel içerik (Abone içeriği, Esri tarafından yayınlanan ve erişmek için kurumsal abonelik hesabı gerektiren katmanların toplamıdır. Abone içeriği, kurumsal aboneliğinizin bir parçası olarak sunulur ve herhangi bir kredi kullanmaz.)

Premium: Abone Aboneler için özel içerik. Bu, Esri tarafından yayınlanan, erişmek için organizasyonel bir hesap gerektiren ve aynı zamanda kredi tüketen katmanlardan oluşan bir koleksiyondur. Bunlar demografik ve yaşam tarzı katmanları gibi katmanlardır.

ArcGIS Online (Bulut)

Genel Bilgi

Esri Geospatial Cloud'un bir parçası olan ArcGIS Online, etkileşimli haritalar kullanarak insanları, yerleri ve verileri birbirine bağlamanıza olanak tanır. Konum bilgisi sağlayan akıllı, veri odaklı stiller ve sezgisel analiz araçlarıyla çalışabilirsiniz. Haritalama ve analitik ihtiyaçlarınız için ArcGIS Online'ı bağımsız bir çözüm olarak kullanabileceğiniz gibi; ArcGIS sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğundan, ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise'ın yeteneklerini genişletmede veya ArcGIS Web API'lerini ve SDK'larını kullanarak özel uygulamalar geliştirmede de kullanabilirsiniz. ArcGIS Online ayrıca, Esri ve global CBS kullanıcı topluluğunun kapsamlı, kullanıma hazır içeriği olan ArcGIS Living Atlas of the World'e erişimi de sağlar. ArcGIS Online düzenli olarak güncellenmektedir ve bu son sürümle birçok faydalı yeni özellik ve geliştirme eklenmiştir. Bu güncelleme, gelişmiş bir hesap ve yönetim deneyimi, yeni ve geliştirilmiş analiz araçları, yeni yapılandırılabilir uygulamalar ve daha fazlasını sunar.

Yapılandırılabilir Uygulamalar

Yapılandırılabilir uygulamalar, kodlama olmadan kolayca yapılandırabileceğiniz şablonları kullanır. Çeşitli kullanıcılar ve iş akışları için uygulamaları hızlıca yayınlamanıza yardımcı olur. Yapılandırılabilir uygulamalar; haritadan paylaşılabilir bir uygulamaya geçmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Bu sürüm için yeni: İnteraktif Gösterim (İnteractive Legend), gösterimle etkileşime girerek haritadaki detay katmanlarını keşfetmenizi sağlayan yeni bir uygulamadır. Görüntüleyiciler haritayı görsel olarak keşfedebilir.

Uygulama Oluşturucular

Uygulama oluşturucular kolayca özel uygulamalar oluşturmanıza izin verir, kodlama gerekmez ve tasarımcı, ya da harita uzmanı olmanız gerekmez.

·      Operations Dashboard for ArcGIS: ArcGIS Enterprise 10.7'den başlayarak, URL Parametreleriyle Show Pop-up (Açılır Pencereyi Göster) yapılandırabilirsiniz. Stil geliştirmeleri arasında logaritmik ölçeklendirme, etiket ve yazı metni boyutu ile arka plan, öğeler, sekmeler ve seçimler için renk seçenekleri bulunur. Birden fazla seçime izin verecek şekilde yapılandırıldığında, Category Selectors artık None seçeneği içerebilir. Bu, kullanıcıların aynı anda birçok öğenin hızlı bir şekilde seçimlerini kaldırmalarını sağlar.

·      Web AppBuilder for ArcGIS: Web AppBuilder şimdi 2B uygulamalar için araçlar ve temalarda erişilebilirlik desteği içeriyor. Gelen sürümlerle, daha fazla araç ve tema erişilebilirliğini de destekleyecektir. Ek olarak, yeni Network Trace aracı, geometrik bir ağı izlemek ve sonuçlarla etkileşime geçmek için coğrafi işlem hizmetini kullanmanızı sağlar. Yeni Business Analyst aracı, Business Analyst Infographics ve Klasik Raporlar oluşturmanın yolunu sunar.

·      AppStudio for ArcGIS: Haritalarınızı Android, iOS, Windows, Mac OS X ve Linux için hazır, güzel ve tüketici dostu mobil uygulamalara dönüştürmenizi sağlar. Kendi markanızın olduğu uygulamalarınız tüm popüler uygulama mağazalarında yayınlanabilir ve geliştirici becerileri gerekmez. AppStudio for ArcGIS ile ArcGIS platformundaki kuruluşlar platformlar arası yerel uygulamaları kolayca oluşturma yeteneğine sahip olur. AppStudio artık, iOS ve Android cihazların bazı varsayılan ayarlarını okumak ve üzerine yazmak için Enterprise Mobile Management (EMM) (beta) yazılımını desteklemektedir. Bu, mobil cihazlarda uygulamalarınızı ve verilerinizi yönetmenizi ve güvence altına almanızı sağlar.