Sürüm 10.6

Sürüm 10.6

ArcGIS Enterprise, bu sürümde yeni geliştirmeler, özellikler ve işlevlerle Web GIS’in yapabileceklerinin sınırlarını genişletiyor. Bu sürüm süresince ArcMap’e yenilik gelmeye devam etmiş olup; ArcGIS Pro 2.1 ve 2.2 sürümleri ile ArcGIS Pro’ya birçok yeni özellik eklenmiştir. Bunların yanında vektör döşemelerinde, Image Server bileşeninde yenilikler olmuştur.

ArcGIS Desktop (Masaüstü)

ArcMap

 • LAS veri kümeleriyle çalışmak için yeni ve güncellenmiş 3D Analist araçları bulunmaktadır.
 • Diğer katmanlardan ve şablonlardan ağ veri kümesi katmanları oluşturmak için Yeni Network Analyst araçları eklenmiştir.
 • PostgreSQL veritabanlarında ve coğrafi veritabanlarında mekansal verileri depolamak için PostGIS coğrafya tipine destek gelmiştir.
 •  ArcMap 10.6’da, Paralel İşlemleri desteklemek için belirli Spatial Analist araçları güncellendi. Bilgisayarınızda birden çok çekirdeğin kullanılmasına izin vererek, daha büyük veri kümelerindeki işlemleri daha hızlı tamamlayabilmenizi sağlar. Bu şekilde geliştirilmiş araçların listesi, araç setlerine göre gruplandırılmıştır.
  • Distance: Cost AllocationCost DistanceEuclidean AllocationEuclidean Distance
  • Generalization: Nibble
  • Hydrology: Fill, Flow AccumulationFlow Direction, Sink, Stream Link, and Watershed
  • Reclass: Rescale by Function

ArcGIS Pro 2.1

ArcGIS Pro’da yeni Image Analyst modülü eklendi. Modül, manuel görüntü görselleştirme, gelişmiş uzaktan algılama ve yarı otomatik görüntü işleme özelliği ile çok sayıda yeni işlevsellik ve yetenek sunuyor. Daha önce yalnızca Spatial Analist araç kutusunda bulunan bazı araç setleri artık Image Analyst modülünün de  bir parçası.

Yeni 3B düzenleme kılavuzunu (editing grid) kullanarak veriler hassas bir şekilde eklenebilir, düzenlenebilir.

Yerleştirmeler, gömülebilir dinamik etkileşimli tablolarla her zamankinden daha kullanışlı ve güçlüdür.

Line of Sight, Viewshed ve View Dome araçları kullanılarak hızlı görsel etkileşimli 3B keşif analizi yapılabilir.

ArcGIS Pro 2.1 için 252 yeni geoprocessing aracı eklenmiştir.

ArcGIS Pro 2.2

FMV (Full Motion Video): FMV, coğrafi olarak etkinleştirilmiş video verilerini oynatabilir ve analiz edebilir. Video oynatılırken, harita üzerinde video karesinin ayak izinin ve sensör konumunun iz düşümünü ve gösterimini sağlar. Ayrıca video oynatıcıdaki detayları toplayabilir ve bunları harita üzerinde görselleştirebilir veya haritadaki detayları toplayabilir, video oynatıcı görüntülediklerinizi görebilirsiniz.

Revit Dosya Desteği
Autodesk'in Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımı verileri, Revit, ArcGIS Pro tarafından desteklenen veri kaynakları listesine eklendi. Revit modelleri artık doğrudan okuma ve koordinatlandırma yetenekleri aracılığıyla, coğrafi analiz ve görselleştirme ile zenginleştirilebilir.

 • Semboloji
  Semboloji araç çubuğu, kullanım kolaylığı sağlayan yeni sekmelerle yeniden düzenlenmiştir.
  Primary symbology (Birincil semboloji) sekmesi, sembolojinin temel detaylarını belirler
  Vary symbology by attribute (Özniteliğe göre değişken semboloji) sekmesi, Öznitelikleri
  sembolize ederek çok değişkenli sembolojiler üretilir
  Symbol layer drawing (Sembol katmanı çizimi) sekmesi, sembol öğelerinin detay genelinde
  komut sırasına göre katmanlandırılmasını yönetir
  Advanced symbol options (İleri düzey sembol ayarları) sekmesi, detay seviyesi maskeleme ve
  sınıflandırma örnek boyutları gibi ek sembol ayarlarına erişim sağlar
 • Vektör Tile
  Pop-up'lar, ilişkili bir web detay katmanı veya detay düzeyi kimliğine sahip tilelarla, vektör tile
  katmanlarında etkinleştirilebilir

Business Analyst Araç seti:
Suitability Analysis araç seti, ağırlıklı kriterlere, yakın rakiplere ve alan özelliklerine göre potansiyel siteleri puanlamak ve sıralamak için Business Analyst araç kutusuna eklenmiştir.
Generate Desire Lines aracı, müşteri dağıtımlarını görselleştirir ve mağaza konumlarındaki
mesafelerini hesaplar.
Generate Standard Geography Trade Areas aracı, standartlaştırılmış küresel yönetim sınırlarına
dayalı ticaret alanları oluşturmanıza olanak tanır.

GeoAnalytics araç seti

Aşağıdaki yeni Feature Analysis araçları artık mevcut:

 • Append Data, mevcut barındırılan bir katmana detaylar ekler.
 • Find Point Clusters, mekansal dağılımlarına dayanarak, çevredeki gürültü içindeki nokta detay
 • Overlay Layers, iki katmandan birini kullanarak iki katmanı tek bir katmana birleştirir: Intersect veya Erase.

Aşağıdaki araçlara da geliştirmeler yapılmıştır:

 • Summarize Within detayları birleştirmek için bir Grup alanı kullanarak destekler.
 • oin Features NEAR_BEFORE ve NEAR_AFTER zamansal ilişkilerini destekler.

ArcGIS Enterprise (Sunucu)

Dağıtık İş Birliği Geliştirmeleri

10.6 sürümünde, iş birliğinin bir kısmı olan detay veri katmanının paylaşımını yaparken ‘’kopya olarak’’ paylaş kullanımı destekleniyor. Ön sürümde mevcut olacak.

ArcGIS Enterprise Portal Geliştirmeleri

İşlemci tarafındaki tüm geliştirmeler, ArcGIS Online Haziran 2017 ve Eylül 2017 güncellemeleri içerisinde görüldü. Bunlara, güncellenmiş grup sayfaları ve nokta kümeleme özellikleri gibi çok fazla talep edilen fonksiyonlarda dahildir. Kısmen ön sürümde mevcut olacak. Haziran ve Eylül’de olan güncellemelerin birçoğu ön sürümde mevcut. Ek hatalar düzeltildi ve son sürümde bazı küçük detaylar olacak.

ArcGIS Enterprise Builder Komut Satırı Araçları

ArcGIS Enterprise Builder, yayılımın yapılandırılması için komut satırı araçları içerir. Bu, gözetimsiz otomasyonlu iş akışları ve grafik gösterimi içermeyen Linux kurulumları için yararlıdır. Sunucu Tabanlı Katmanların ve Web Araçlarının Yayıncılığını Kontrol Etmek İçin Ek Ayrıcalıklar Kayıtlı verileri (sunucu tarafından barındırılmayan geleneksel hizmet türleri) ve web araçlarını (coğrafi işlem servislerini) kullanarak sunucu tabanlı katmanları ve hizmetleri yayınlama yeteneğini ayrı ayrı kontrol etmek için iki yeni portal ayrıcalığı getirildi. 

Vektör Tile Geliştirmeleri

Barındırılan vektör tile dosyaları artık çevrimdışı duruma getirilebilmektedir. Çevrimdışı kullanımı etkinleştirdiğiniz zaman, çevrimdışı uygulamalarda vektör tile katmanları indirilebilir 

Imager Server Bileşeni

ArcGIS Enterprise 10.6 sürümü, ArcGIS Image Server'a altı yeni hidroloji fonksiyonu ve dört mesafe ve yakınlık aracı getiriyor. Bu hesaplama araçları, raster analizini gerçekleştirdiğiniz hızı ve kolaylığı artırmak için dağıtılmış işlem iş akışlarında kullanılabilir. Altı yeni hidroloji fonksiyonu, bir yüzey boyunca suyun akışını modellemek için dağıtılmış işlemden yararlanır, bunlar; Fill, Flow Accumulation, Flow Direction, Flow Distance, Stream Link, Watershed araçlarıdır. Mesafe ve yakınlığı analiz etmek için Calculate Distance, Calculate Travel Cost, Determine Optimum Travel Cost Network, Determine Travel Cost Paths to Destinations araçları eklenmiştir.