Skip to Content

Sürüm 10.4

Sürüm 10.4

ArcGIS Desktop’ta analizler ve 3 boyutta, mekan-zaman modelinde, vektör döşemelerde (vector tiles), görüntü işlemede, LAS araçlarında, metadata’da yenilikler ve geliştirmeler olmuştur. Bu sürümde dronlardan görüntü işleme ve ArcGIS platformunda haritalama, analiz ve paylaşım için görüntü ürünlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlayan masaüstü uygulaması Drone2Map’in beta versiyonu gelmiştir.

ArcGIS Desktop (Masaüstü)

ArcMap

3D Analyst araç setinde yeni araçlar

 • Classify LAS Ground
 • Extract LAS
 • Minimum Bounding Volume
 • Regularize Building Footprint

Space Time Pattern Mining araç setinde yeni araçlar

Spatial Analyst araç setinde yeni araçlar

Python and ArcPy

ArcGIS 10.4, Python 2.7.10'u içerecek şekilde güncellendi. SciPypandasSympy, ve nose dahil olmak üzere ek üçüncü parti kütüphaneleri dahil edildi ve NumPy ve matplotlib  dahil olmak üzere mevcut üçüncü parti kütüphaneleri daha güncel sürümlere yükseltildi.

ArcGIS Network Analyst Bileşeni
 Seyahat modları, seyahat modlarını kategorize etmenizi sağlayan tür parametresi içerecek şekilde 10.4'te geliştirilmiştir. Örneğin, bir Kamyon tipi ile iki farklı seyahat modu gruplanabilir: tehlikeli maddeleri taşıyan bir kamyonu modelleyen ve tehlikeli malzemeler taşımayan benzer bir kamyonu modelleyen. Seyahat modlarında yeni açıklama parametresi ile seyahat modu daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir, böylece modellemek istenen aracın tanımlanması için yalnızca bir seyahat modu ismine göre hareket edilmez.

Araç yönlendirme problemi, siparişler için iki yeni atama kuralına sahiptir: Anchor first ve Anchor last. Bu kurallar, bir siparişin atandığı rotada veya araçta ilk veya son olmasını sağlamaya yardımcı olur.

ArcGIS Pro 1.3

Locate features (Detayları bul)

Yerel olarak barındırılan veya uzaktan barındırılan (web) verilere dayalı katmanlarda detaylar aramak için Locate bölmesini kullanabilirsiniz. 

Semboloji

 • Eşsiz değer sembolojisinin sembol sınıfları, farklı ölçeklerde farklı semboller gösterecek şekilde yapılandırılabilir, bu da çoklu ölçeklendirmeyi destekler.
 • Artık, sınıflandırılmamış, orantısal olarak boyutlandırılmış semboller olarak nicel değerleri temsil etmek için orantısal sembolojili özellik katmanları çizebilirsiniz. The Animation Timeline bölmesi, animasyon düzenlemelerinizi geliştirmek için bulunmaktadır.  Animasyon düzenleme özelliğini geliştirmek için The Keyframe Properties bölmesi kullanılabilir.

Range (Aralık)

The range slider, tamsayı değerleri ve yalnızca tamsayı iş akışlarının kullanımını destekler.

3D Analyst araçları

 • 3D Analyst, etkileşimli LAS sınıflandırma kodu düzenlemeye sahiptir.
 • Data Management araç kutusunda, LAS Veri Seti araç setinde aşağıdaki araçlar bulunmaktadır: Classify LAS Building, Tile LAS

Analiz araçları

 • Extract araç setinde yeni Split By Attributes aracı kullanıma sunulmuştur.
 • Pairwise Overlay araç setinde, yeni Pairwise Buffer aracı kullanıma hazırdır. Pairwise Buffer, tamponları oluşturmak için birden çok bilgisayar çekirdeğini paralel olarak kullanabilir ve Buffer aracına bir alternatiftir.

Spatial Analyst araçları

Distance araç setinde, yeni bir kaynak karakteristik parametresi olan Direction of Travel parametresi aşağıdaki araçlar için kullanılabilir:

 • Cost Allocation
 • Cost Back Link
 • Cost Connectivity
 • Cost Distance
 • Path Distance
 • Path Distance Allocation
 • Path Distance Back Link

Space Time Pattern Mining araçları

ArcGIS for Server (Sunucu)

Vector Tiles (Vektör Döşeme)

Esri’nin vector tile haritaları hızlı yüklenir, yüksek çözünürlüklü ekranlarda harika görünür, ayrıca güncellemesi kolaydır. Buna ek olarak; sadece stili düzenleyerek vector tile haritalarının ve katmanlarının görünümünü özelleştirebilirsiniz. Artık ArcGIS Pro kullanarak kendi haritalarınızdan vector tile haritaları ve katmanları oluşturabilir ve bunları ArcGIS Online veya ArcGIS for Server'da paylaşabilirsiniz. Geliştiriciler, vector tile kullanan özel web uygulamaları yapmak için ArcGIS API for JavaScript kullanabilir.

Local Scenes (Yerel Sahneler)

Kolej kampüsü gibi küçük çaplı veriler için tasarlanan yeni yerel sahne, yansıtılan koordinat sistemlerinde 3B katmanların görüntülenmesini sağlar. Bu yerel görünümler, detayların göreceli büyüklüğünün bir sferoid üzerindeki içeriğin fiziksel konumundan daha önemli bir görüntü gereksinimi olduğu bilimsel ve yeraltı veri gösterimi için de çok etkili olabilir.

Spatial Analytics

ArcGIS for Server’a dahil edildi. Daha önce sadece ArcGIS Online harita görüntüleyicide mevcut olan aynı analiz araçları artık ArcGIS for Server da da bulunmanktadır. Bir web CBS uygulamasını (portal, sunucu ve veri deposu) kullanan kullanıcılar, toğun noktaları bulma, sokakları ve adresleri bulma, bir yer bulma, yönlendirme veya bir coğrafi veri tabanına erişme gibi analitik işlevleri gerçekleştirebilir.

Kurum İçi ve Bulutta Basitleştirilmiş Yüksek Erişilebilirlik

ArcGIS 10.4, performansı sürdürmenize, hata noktalarını azaltmanıza, aksama sürelerini en aza indirmenize ve site arızalarını tespit etmenize yardımcı olan yüksek düzeyde kullanılabilir bir portal yapılandırmak için daha kolay bir yol sunar. Bu basitleştirilmiş uygulama, yeni felaket kurtarma aracıyla birlikte portal, sunucu ve veri deposu genelinde kurumsal esnekliği geliştirir.

Uygulamalar


ArcGIS 10.4 ile sunulan yeni ve geliştirilmiş uygulamalar paketi, kritik görevlerin tahmin edilmesini sağlar. Ofisinizde daha akıllı, daha hızlı kararlar alabilir, sahadaki işgücünüzün verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir ve toplulukla ile ilgili düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

 • Drone2Map for ArcGIS: 3D nokta bulutları oluşturabilirsiniz ya da  Workforce for ArcGIS, Navigator for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS ve Collector for ArcGIS uygulamaları ile birlikte ofis ve saha arasındaki projeleri koordine edebilirsiniz.
 • Esri Business Analyst’in yeni sürümünde, web uygulaması müşterilerin en uygun veri değişkenlerine dayanan bulutta özel, kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmasını sağlayacaktır. Masaüstü kullanımları, daha hızlı analiz için 64 bit işlemden yararlanabilir. Mobil uygulama kullanıcılarının ticaret alanlarını tanımlamaları için yeni sürüş süresi seçenekleri olacak.
 • Yapılandırılabilir uygulama şablonlarındaki değişiklikler

Aşağıdaki yapılandırılabilir uygulama şablonları Portal for ArcGIS 10.4’de yenidir:

 • Crowdsource Manager
 • Crowdsource Polling
 • Crowdsource Reporter
 • Minimalist
 • Time Aware (10.4 version)

Web AppBuilder’da yeni işlevler

Yeni araçlar: Analysis aracı, uygulamanızda Portal for ArcGIS spatial analysis araçlarını kullanmanın kolay bir yolunu sunar. Widget’da bir araç veya bir çok araç için bir araç yapılandırabilirsiniz.

 • The Batch Attribute Editor aracı aynı anda birden fazla özniteliği düzenlemenize izin verir.
 • Image Measurement aracı, Widget, ölçme yetenekleri ile görüntü servisleri üzerinde ölçümler yapmanızı sağlar.
 • GeoLookup aracı, enlem ve boylam noktalarının listesini zenginleştirir. Widget'a bir CSV dosya noktası sağlarsınız ve noktaları ile ilişkili değerleri almak için noktaları haritada poligon katmanlarla kesiştirir.
 • Incident Analysis  aracı, ilgilenilen bir alanı tanımlar ve etrafında gerçekleşen olayları; yakın bölgedeki hava durumunu, demografik bilgileri ve bölgeye yakın detayları tanımlar.
 • Reviewer Dashboard aracı, CBS verilerinizde tanımlanan veri kalitesi sorunlarını özetlemek için veri kalitesi sonuç istatistiklerini infografik pasta ve çubuk grafikler olarak görüntüler.
 • Report Feature aracı, kullanıcılardan veri kalitesi geri bildirimi toplamanızı ve yönetmenizi sağlar.
 • Situation Awareness  aracı, bir olayı harita üzerinde bulmanızı ve olayın belirli bir mesafesindeki farklı detay katmanlarındaki bilgileri analiz etmenizi sağlar.
 • Search aracı mevcut Geocoder widget'ının yerini almıştır. Geocoder aracındaki işlevselliğe ek olarak, yeni Search aracı birden çok kaynaktan arama ve önerileri destekler ve tüm arama kaynakları için yer tutucu metin ekleme ve mevcut harita boyutuna göre arama seçeneklerine sahiptir.
 • Stream aracı, gerçek zamanlı veri akışlarını akış detay katmanlarından görüntüler ve denetler.
 • Summary aracı, harita kapsamına göre detaylar için sayısal nitelikleri dinamik olarak özetler.
 • Zoom Slider  aracı, harita ekranında interaktif yakınlaştırma kontrolleri sağlar.

Developer (Yazılım Geliştirici)

ArcObjects SDK for Microsoft .NET Framework

ArcGIS Engine'i, ArcGIS for Desktop'ı ve ArcGIS for Server'ı kişiselleştiren ve genişleten Microsoft .NET Framework geliştiricileri için belge ve örnek kod.

ArcObjects SDK for Java

ArcGIS Engine'i, ArcGIS for Desktop'ı ve ArcGIS for Server'ı kişiselleştiren ve genişleten Java Platform geliştiricileri için belgeler, araçlar ve örnek kod.

ArcObjects SDK for Cross Platform C++

ArcGIS Engine'i kişiselleştiren ve genişleten C ++ geliştiricileri için belge ve örnek kod.