Skip to Content

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri

OSB müdürlüklerinin paylaştığı bilgilere ve yürüttüğü faaliyetlere tek bir platformdan ulaşabilmeleri önemlidir. Esri OSB çözümleriyle tüm dağınık ve birbirinden bağımsız hareket eden bu yapılar tek çatı altında tutularak ortak kullanım imkanı sağlanmaktadır. OSB’nin toplam elektrik, doğalgaz, su tüketimi, söz konusu tüketimlere ilişkin anlık takip ve zaman dağılımı, aidat gibi gelir ve gider bilgileri, arazi durumu, boş alanların toplam alana oranı gibi grafiksel bilgilerin bir panelde toplanması sağlanarak yöneticilerin ilgili bilgileri kolayca takip etmesi sağlanabilir.

Bizimle İletişime Geçin

CBS ile Yerel Yönetimlerde Neler Yapabileceğinizi Öğrenin

İletişime Geçin