Skip to Content

Belediyeler ve İl Özel İdareleri

Fen İşleri

Araç ve yaya yolu yapımı, genişletilmesi, eğitim tesisleri ve kültürel tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı, çöplerin toplanması, yağmur suyu kanalı, mazgal yapım ve temizliği, karlanma ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınması, gibi birçok konuyla ilgilenen Fen İşleri’nin bu karmaşık ve önemli görevlerinin yönetimi ve takibini hızlı ve etkin yapabilmesi, güçlü ve gelişmiş araçlar gerektirir.

Yeni yapılacak tesisler için yer seçim analizi, çöplerin en az maliyetle toplanması için sahadaki çalışanları rotalama, acil durum ve afetlerle ilgili iş akış şemaları oluşturma ve çok daha fazlasında platformumuz verimli bir şekilde iş gücünü yönetmenize ve takibinize yardımcı olur.

Yol Bakım Onarım ve Levha Yönetimi

Karayollarına ait alanlar dışında kalan yollarda yol çizgi çalışması ve trafik levhaları çalışmalarının doğru planlanması konusunda kalıcı ve etkin çözümler sunar. Özellikle, tabelaların yanlış yerlere yerleştirilmesi sonucunda vatandaşın hayatını tehlikeye sokan trafik levhalarını, doğru noktalara konumlandırmanıza ve bakım zamanını takip etmenize olanak sağlar.

Atık Yönetimi

Günümüzde artan nüfusla birlikte atık yönetiminin önemi de günden güne önem kazanmaya başladı. Atıkların tipine göre ayrılarak toplanması, atığın yönetimini de kolaylaştırmaktadır. Periyodik olarak konteyner boşaltma ve rotalama konularında platformumuzu kullanarak fark yaratabilirsiniz.

Karla ve Buzla Mücadele

En çok kar düşen bölgeleri analiz ederek, ekiplerinizin devriye gezeceği yerleri belirleyebilir, malzeme stoğunuzun nerelerde olması gerektiğine etkin bir şekilde karar verebilirsiniz. Çok kar yağışı alan bölgelerden toplanan karların nerede biriktirileceğine karar vermek için de, boş olan uygun parsellerin analizini yaparak önleminizi alabilirsiniz.

Ulaşım ve Toplu Taşıma

Kentlerde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç sayısıyla birlikte kent içi ulaşıma yenilikçi çözümler getirilmesi büyük önem taşımaktadır. CBS teknolojisi ile kent içi ulaşım problemlerine, hava kirliliğine, enerji, altyapı, çevre düzenlemesi gibi başlıkları da dahil ederek en kalıcı analizleri ve planlamaları üretebilir, ulaşım ve trafik sorunlarına çözüm getirebilir, toplu taşıma araçlarının entegrasyonunu ve eş zamanlı yönetimini sağlayabilirsiniz. Toplu taşımada yoğunluk analizleri gerçekleştirerek yeni durağın nereye konması gerektiğini saptayabilirsiniz.

Park ve Bahçeler

ArcGIS uygulamalarıyla mevcut yeşil alanların ve parkların ağaçlandırma, sulama, budama, ilaçlama ve temizlik işlerini planlayabilir ve saha çalışanlarının takibini tek bir ekranda yöneterek daha kısa sürede koordine edebilirsiniz. ArcGIS teknolojisi ile birbirine entegre olabilen hazır uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Böylece doğal alanların korunmasını ve çevre bilincini bu teknolojiyle arttırabilirsiniz.

İmar Müdürlüğü

Yüksek yaşam kalitesine sahip alanlar; yeşil alan, iyi planlanmış ulaşım ağı, rekreasyon alanları ve iyi tasarlanmış altyapı gibi nitelikler bir bölgede yaşamayı cazip hale getiren özelliklerdir. Plancılar ve yatırımcılar; vatandaşın isteklerine cevap vermek için, kaliteli ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan Esri’nin ArcGIS platformu ile mekansal analizler ve akıllı haritalar oluşturma gücüne sahip olur. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Kiralık mülklerin ve kiraların takibi, belediyenin mülkleri üzerindeki işgallerin tespiti, belediye mülklerinin satışı gibi konularla ilgilenen Emlak ve İstimlak Müdürlükleri’nde doğru ve güncel bilgileri etkin bir şekilde yönetmek kamu güvenini sağlamanın ve sürdürmenin anahtarıdır.

Gayrimenkul değerlemesini kendi kriterlerinize göre oluşturarak haritada görselleştirebilirsiniz. Hem sahada hem de ofiste bulunan çalışanların aynı güncel verileri kullanmasını sağlayabilirsiniz. Saha çalışanlarına çevrim içi veya çevrim dışı olarak doğru bilgileri sunabilirsiniz. Böylece hataları azaltıp, üretkenliği artırabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşüm

Meydan tasarımından, orta ve büyük ölçekli kentsel gelişim projelerine kadar farklı ölçeklerde proje ve planları 2 boyuttan 3 boyuta kendi belirlediğiniz kurallarla görselleştirebilirsiniz. Böylece en uygun yapılaşma ve proje seçimini yapabilirsiniz. Buna ek olarak değişimin öncesi ve sonrasının nasıl olacağının önem taşıdığı kentsel dönüşüm gibi projelerde; alanı birebir modelleyebilir, alanın mevcut ve öneri halini yan yana görüntüleyebilirsiniz. Bölgenin içinde gezinebilir, saat ve mevsime göre güneş ışığının alana olan etkisini inceleyebilirsiniz.

İtfaiye ve Acil Durum Müdahale

Acil durum ekiplerinin müdahale aşamasında yapılan işlemlerin CBS ile analiz edilmesi performans ve işlemlerin izlenmesi kritik öneme sahiptir. ArcGIS çözümleri ile yangın olaylarını harita üzerinde izleyebilir, yangın müdahale haritaları oluşturabilir, yangın akışını inceleyebilir, tehlike yaratabilecek olası hedefleri belirleyebilir, olası riskler karşısında planlar oluşturabilir, yangın güvenliği ve acil müdahale ile alakalı anketler gerçekleştirebilir, envanter takibi gerçekleştirebilir, ihtiyaç duyabileceğiniz temel verileri toplayabilir ve analiz edebilir, halkla etkileşime geçerek geri bildirimleri alabilir ve aynı zamanda gerçek zamanlı konum takip ve izleme çözümleri ile entegre çalışarak müdahale planlarınızı oluşturabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

CBS ile Yerel Yönetimlerde Neler Yapabileceğinizi Öğrenin

İletişime Geçin