Skip to main content

   

Akıllı Su Sistemleri Burada Başlıyor


CBS, sürdürülebilir bir su kaynağını korumaktan, güvenli içme suyu sağlamaya kadar birçok konuda fayda sağlar. Gelişmiş haritalama ile uzamsal analiz ilişkileri ve kalıpları ortaya çıkarır, karmaşık soruları yanıtlar ve kullanıcıların hem ofiste hem de alanda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Analizler

Eskiyen altyapınızı ya da çevresel nedenlerden dolayı yüksek riskli alanları analiz edin. Sorunları, ortaya çıkmadan önce tespit edin.

İş Akışları

Ofis ile saha arasındaki günlük süreçleri standart hale getirin ve iyileştirin. Herhangi bir kişiyle, herhangi bir yerde bilgi paylaşımı yapın.
Street map showing driving routes

İş birliği ve bağlantı

Detaylı haritaları ve raporları iç ve dış paydaşlarla paylaşın. Etkileşimli uygulamalarla toplantılara, oturumlara ve topluluk bağlantılarına yön verin.
map with dashboard analytics