Doğal Kaynaklar

Daha fazla sürdürülebilirlik için doğal kaynak yönetimini dijital olarak dönüştürün

Collage of images with a green contour map, an aerial photo of thick green treetops, a heat map, a wind turbine, a dump truck, and two photos of people standing in fields using handheld tablets
Previous
Next

Esri'nin katılım sistemi

Konum, tüm doğal kaynak endüstrilerinde kritik bir rol oynamaktadır. Doğal kaynak yönetimi programlarını koordine ederken görselleştirmek, anlamak, planlamak ve harekete geçmek için haritaları ve mekansal verilerin analizini kullanın. Rejeneratif uygulamaları geliştirirken ve sosyal eşitliği sağlarken iş akışlarını optimize edin ve riski azaltın.

Görselleştirin

Kuruluşunuzun dijital dönüşüm yolculuğunu destekleyen bir dizi harita, uygulama ve analiz aracılığıyla verilere hayat verin.

Anlayın ve paylaşın

Mekânsal kalıpları ortaya çıkarmak ve iyileştirme seçeneklerini analiz etmek için uygun uygulamalarda ilgili bilgilere kolay erişim sağlayın.

Planlayın

Gelişmiş iş performansı için riski azaltırken operasyonel iş akışlarını iyileştirmek için planlama sürecine enerji verin.

Harekete geçin

Aldığınız hızlı kararlara güvenin ve operasyonların merkezinde konum bulunan bir kuruluş olarak başarılı olun.