Konum Zekası

Karar alma sürecine yön veren içgörüler

Kuruluşların, sorun çözme, planlama ve tahminle ilgili konulara coğrafi bir yaklaşımı kullanarak nasıl operasyonlarını modernize ettiklerini keşfedin.

Konum Zekası nedir?

Konum zekası, coğrafi verilerin görselleştirilmesi ve analiz edilmesiyle elde edilen içgörüdür. Coğrafi verilere özel olarak demografik, trafik, çevre, ekonomi ve hava durumu gibi verilerin akıllı bir harita veya panoya eklenmesi, benzersiz içgörüler sunar. Karar vericiler, konum zekasını kullanarak nelerin ve neden olduğunu daha iyi anlar ve ne yapacaklarını planlar.

Lightning striking in Miami during a storm

Riskleri ve çözümleri açığa çıkarmak

Bu örnekte Miami yakınlarında, haritalama verileri, yaşlıların yaşadığı binaların (sarı renkte) sel baskınlarına karşı hassas olduğunu (mor renkte) ortaya koyar.

Konum zekasını kim kullanır?

İş dünyasında ve kuruluşlarda yöneticiler, yerel yönetimler, yerel kuruluşlar ve kamu kurumları, geniş bir yelpazedeki ihtiyaçları karşılamak için konum teknolojisi ve konum zekasından faydalanırlar. Örnekler arasında perakende seçimlerinde en uygun mağaza konumlarının belirlenmesi, gerçek zamanlı varlık yönetimi, tedarik zinciri optimizasyonu ve kritik altyapının inşa veya bakımı yer alır. Bu kullanım alanları, liderlere veri temelli kararlar almada yardımcı olur ve iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Altyapı

Veri Analiziyle Karar Alma Gücü

ArcGIS Monitor kurulumu öncesinde, CBS ekipleri darboğazların kaynağı hakkında sistem ekiplerini ikna etme konusunda yetersiz kalmaktaydı. Eldeki altyapıyla sorunun kaynağını net bir şekilde göremediklerinden dolayı, müdahalelere rağmen sorunlar devam edebiliyordu. ArcGIS Monitor'ün çıktılarının doğruluğu ve güvenilirliği kanıtlandıkça, CBS birimi kararlarında daha etkili bir rol oynamaya başladı. 

Hikayeyi oku

Ulaşım

Canlı Trafik ile Rotalama

İBB, Ekim 2021'de Esri çözümlerini kullanarak bir proje hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Veri düzenlemeleri ve iki farklı veri setini birleştirme işlemi büyük bir çalışmayı gerektiriyordu. İBB, geçmiş yıllara ait geniş trafik verilerini kullanarak canlı trafik yoğunluğu veri setini oluşturdu. Bu projede masaüstü ve sunucu tabanlı Esri çözümlerinden faydalandı.

Hikayeyi oku
Aerial imagery of London's Westminster area provides a key input for the country-scale digital twin using GIS technology

Telekomünikasyon

ArcGIS Machine Learning ile Müşteri Tahmini

Turkcell, pazar büyümesi ve tüketici talebinde yüzde 80'in üzerinde bir veri doğruluğu oranı gerçekleştirerek altyapı ve satış faaliyetlerinin iyileştirilmesine olanak sağladı. Turkcell, Ookla tarafından sağlanan hız testi verilerini kullandı.

Hikayeyi oku
World map with location markers shows Cisco's service supply chain which they manage with the help of location intelligence

Tarım

Tarımda Konum Destekli Karar Yönetimi

GÜBRETAŞ, ArcGIS çözümleri kullanarak sahadan toplanan konumsal verileri hızlı bir şekilde arşivleyerek, analizler doğrultusunda doğru bölge için uygun gübre önerileri sunabiliyor.

Hikayeyi oku

Konum zekası, anlama sürecini hızlandırır

Karar vericiler, eşi benzeri görülmemiş miktarda iş verisine erişime sahiptir. Bu verileri konum bağlamında ele almak, onları anlamamıza ve işe yaramasını sağlamamıza yardımcı olur. Konum, farklı veri kaynaklarını birleştiren ve bölünmüş yapıları kıran ortak bir bağlantıdır. Bu sayede verileri daha bütünsel bir şekilde birleştirir ve daha iyi bir kavrayış sağlar.

Görünmeyen desenleri ortaya çıkarma

Verileri harita üzerinde görselleştirerek analiz etmek, bir durumu veya sistemi daha doğru anlamak için ilişkileri ve trendleri ortaya çıkarır

Gerçek zamanlı anlayış sağlama

Karar vericiler, konum analitiği kullanarak ham veriyi en iyi bilgilerle güçlendirerek anlık karar alma sürecini desteklerler

İşletmeye değer katma

Konuma dayalı olarak tüm ilgili bilgileri birleştirme, kuruluşların tümüyle yaklaşarak sorunları ele almasını ve etkili çözümler bulmasını sağlar

Cargo ships pass through the Port of Rotterdam, where operators use location intelligence to operate more efficiently

Gerçek zamanlı farkındalık oluşturma

Sistem veya ağların dijital ikizlerini oluşturmak, Rotterdam Limanı örneğinde olduğu gibi operasyonel verimliliği artırmak için fırsatları ortaya çıkarır.

Günümüzün zorluklarını çözmek için konum büyük önem taşır

İş dünyasında ve hükümette karşılaştığımız zorluklar, konumla sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Coğrafya, altyapı modernizasyonu, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre yönetimi ve sosyal denge gibi konularla ilgili tüm ana bilgileri birleştiren bir faktördür. Bu nedenle, konum, bu zorlukları anlamak ve etkili çözümler bulmak için kritik bir rol oynamaktadır.

Konum verisi hızla artmaya devam ediyor

Konum bilgisi her zaman önemli olmuştur. Şimdi ise milyarlarca sensör ve akıllı cihaz sayesinde daha fazla veriyi görselleştirebiliyoruz

Konum zekası, her sektörde kullanılabilir

Hükümetten gayrimenkul ve perakendeye kadar, konum zekası, tedarik zinciri optimizasyonundan iklim direncine kadar her şeyi güçlendirir

Konum zekası, vazgeçilmez bir araçtır

Konum tabanlı analiz olmadan, hayati bilgi ve içgörüleri kaçırarak daha etkili hareket etme fırsatını kaçırıyoruz

Three seals resting on the limited sea ice due to rising temperatures, changes that can be measured with location technology

Değişen dünyamızı haritalama

Deniz yüzeyi sıcaklığı, iklim değişikliği etkilerini anlamak ve şiddetli fırtına tahminleri için haritalanabilecek önemli göstergelerden biridir.

Konum zekası, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) yazılımları tarafından sağlanır

Konum zekası, kullanıcıların coğrafi verileri yönetmesini, görselleştirmesini ve analiz etmesini sağlayan coğrafi bilgi sistemleri (GIS) teknolojisi sayesinde mümkün hale gelir. Konum zekası yazılımları, GIS akıllı haritalar, uygulamalar ve paneller gibi araçlarla iş liderleriyle ve karar vericilerle konum tabanlı bilgileri paylaşmayı kolaylaştırır. Analistler ve veri bilimcileri, karmaşık konum teknolojilerini temel bir iş zekası aracı olarak kullanarak çeşitli verileri birleştirip inceleyebilir.

Esri'nin CBS teknolojisini öğrenin
Bilim insanları, Yosemite gibi 30x30 girişimi için korunması en önemli alanları belirlemek için konum zekasını kullanır.

Koruma girişimlerini görselleştirme

GIS karmaşık verileri entegre eder. Bu örnek, habitat önemini, biyolojik çeşitliliği, bağlantıyı ve iklim direncini haritalayarak nasıl ilişkilendiğini gösterir.