Skip to Content

İstihbarat

A heat map of a coastal area with points in yellow and pink on a dark blue background, with a graphic of Earth in vivid blue and green

Savunma kuruluşları, istihbarat muharebe işlevini planlama sürecine entegre etmek için CBS'yi bir çerçeve olarak kullanmaktadır. ArcGIS, tüm disiplinlerden istihbarat analistlerinin istihbarat operasyonları ve planlaması için karar destek ürünleri oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olur.

CBS istihbarat döngüsünü destekler

ArcGIS, istihbarat disiplinlerini entegre etmek için bir çerçeve sağlar. CBS'nin planlama, toplama, işleme, analiz ve dağıtımı nasıl birbirine bağladığına derinlemesine bir göz atın.

İstihbarat için CBS'yi keşfedi
İki harita gösteren küçük bir dizüstü bilgisayarda yazı yazan üniformalı bir  askerin ellerinin yakından çekilmiş bir fotoğrafı