Skip to main content

ArcGIS Urban ile Plan ve Projelerinizi Yönetin

     

ArcGIS Urban ile Plan ve Projelerinizi Web Platformunda 3B Şekilde Yönetin Webinarı

ArcGIS Urban ile Plan ve Projelerinizi Web Platformunda 3B Şekilde Yönetin webinarımızda kentsel planlama ve karar almanızı geliştirmek için tasarlanmış 3B uygulamaları aktardık.

ArcGIS Urban ile planlama verimliliğinizi arttırabilir, projelerinizi şehir genelinde görselleştirebilir, performans göstergeleri hazırlayabilir ve topluluk katılımı ile geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

ArcGIS Urban ile şehrinizin geleceğini 3B planlamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

İçerik

1- Esri Türkiye ve ArcGIS Platformun Tanıtılması

2- Planlama Sürecindeki Sorunlar

3- ArcGIS Urban Tanıtımı

- Web tabanlı ortamda 3 boyutlu çalışma mantığı      

- Dijital ikiz özelliği

- Arayüzün tanıtımı

- Sağladığı faydalar

4- ArcGIS Urban Yetenekleri

- Plan ve farklı senaryolar oluşturma

- Yeni proje alanı oluşturma ve durumlarını takip etme

- Arazi kullanımı ve bina tiplerinin plan kararlarına göre yönetilmesi

- Yükseklik, TAKS, KAKS gibi plan kararlarını entegre etme

- Gösterge özelliğiyle riskli alanların gösterilmesi

- CityEngine ve Revit verilerinin entegrasyonu

- Planlama senaryolarının paylaşımı