Skip to main content

COVID 19 Sürecini Esri Çözümleriyle Nasıl Yönetirsiniz?

     

COVID 19 Sürecini Esri Çözümleriyle Nasıl Yönetirsiniz? Webinarı

COVID-19 salgını sürecinde gördük ki Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hayatımızı etkileyen her alanda bilgi toplamak, yayınlamak ve bilgileri anlamlı hale getirmek için ilk başvurduğumuz kaynak oluyor. 

Her gün ya da her saniye bilgi akışını yönetmek, bu bilgilerden bilimsel çıkarımlarda bulunmak ve sonrasında bu bilgi ve verileri doğru analiz etmek ve anlamlandırmak hayati önem taşıyor.

COVID-19 Sürecini Esri Çözümleriyle Nasıl Yönetirsiniz? webinarımızda veri toplama süreci ve bu süreci tek merkezden yönetme konusunu anlattık.

Webinar İçeriği

  • COVID-19 Bireysel Değerlendirme Formu ile vatandaşın kendi durumunu değerlendirmesi ve öneriler alması
  • İhtiyaç halinde Test Merkezi Web Uygulaması ile yakınındaki merkezlere yönlendirilmesi
  • Yüksek izolasyon koşullarını oluşturmak amacıyla en kısa sürede acil işlerini tamamlayıp evlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yakınlarındaki Tıbbi Tesis Alanlarına yönlendiren Web Uygulaması
  • Kapalı eğitim kurumlarının bulunması
  • Hastane ve test merkezlerinden günlük durumların form ile merkezi bir birimde toplanması
  • Vaka, iyileşen, vefat, okul ve sağlık kuruluşlarını gösteren gösterge paneli ile sürecin takibi
  • Form çıktılarından beslenen Bölgesel Durum Analizi Gösterge Paneli ile ilgili yöneticilerin müdahale planları oluşturmalarını sağlama
  • Gelen vaka sayılarını karşılayabilmek için hastane analizleri yapılması
  • Form çıktılarından beslenen sezgisel analizler
  • Tüm uygulamalar, formlar ve panellerin yayınlandığı COVID-19 Yanıt Merkezi sayfası ile halkın bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi