GeoAcademy 2019 Yıldızları

GeoAcademy Yıldızlarımızı tanıyalım.

2019 GeoAcademy Programı


GeoAcademy Yıldızları 8 hafta boyunca başlangıç seviyesinden ileri seviyeye farklı eğitimler aldılar ve Esri Türkiye’nin tüm birimleri ile birebir çalışma fırsatı yakaladılar.

GeoAcademy Yıldızlarımıza başarılarından dolayı tebirk ediyoruz.

geoacademy-2.donem

Fatma Nur Özer

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca iş hayatında bana katkı sağlayacağını düşündüğüm eğitimler aldım, etkinliklerde ve projelerde yer aldım. Öğrencilik yıllarımda tanışma fırsatı bulduğum CBS dünyası, hedefim oldu. Hayalim bir oyun uygulamasında kendi şehrimi tasarlamak.

Umut Yıldız

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun oldum. 2017 yılının yazında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa başladım.Yüksek lisansın başından itibaren ODTÜ çevre mühendisliği bölümündeki hocalarımla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sahip olduğu bir çevre yönetimi projesinde proje asistanlığı yapma fırsatı buldum.Halen yüksek lisansıma tez aşamasında devam etmekteyim.Mesleki hayatıma Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri alanında edineceğim bilgiler ile donanımsal olarak kendimi geliştirebileceğim, beraberinde CBS alanına mühendislik bilgilerimi entegre edebileceğim bir yolda devam etmek istiyorum.

Ali Cem Deniz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Lisans döneminde uluslararası kurumlar tarafından fonlanan iklim değişikliği, enerji verimliliği ve karbon piyasalarıyla ilgili projelerde proje ve içerik koordinatörü olarak görev aldım. Farklı disiplinlerde ve çalışma alanlarında kullanılan CBS programlarıyla ilgili bilgilerimi geliştirmek ve bu programları etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek için Esri Türkiye'nin açmış olduğu GeoAcademy programına başvurdum. Meslek hayatımda da Esri ürünlerini aktif bir şekilde kullanmayı amaçlıyorum. 

Tuğçe Yanar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda planlama eğitimimin yanında gönüllü staj yaparak, akademik projelerde görev alarak Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında bilgimin artması için çabaladım. Bu amaç doğrultusunda başvurduğum Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na kabul edildim ve teknik bilgilerimi geliştirdim. Eğitim geçmişimi yetenek ve ilgi alanlarımla birleştirerek kendimi geliştirmek ve kentsel analizlerde aktif rol almak istiyorum.

Hasan Güler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bu sene mezun oldum. Bölümümün disiplinler arası bir bölüm olması sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tanışma fırsatım oldu. Daha önce temel düzeyde sahip olduğum CBS bilgisini ileriye taşımak ve kendimi geliştirebilmek için Esri Türkiye GeoAcademy programına katıldım. Esri gibi küresel anlamda önemli bir şirketle gerçekleştiriyor olduğum bu eğitim ve staj programının ilerde profesyonel ve günlük hayatıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Seyahat etmeyi, fotoğraf çekmeyi ve yeni diller öğrenmeyi seviyorum.

Övünç Ertunç

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünü 2018 yılı mezunuyum ve eğitim hayatıma Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisans yaparak devam ediyorum. Aldığım derslerde ve stüdyodaki planlama projeleri analiz süreçlerinde, proje bazlı ve stajyer olarak çalıştığım projelerde, altyapı ve uzaktan algılama projelerinde GIS kullanarak problem tespiti yapıp, çözüm önerileri sundum. Şu anda katılmış olduğum Geoacademy programıyla, teorik bilgilerimi geliştirip pratik çözümlerle pekiştireceğimi düşünüyor, Esri Türkiye ekibine bana bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum.