Esri Türkiye

Junior Genç Bilginler Yarışması

4 Kasım 2023 I Online

Poster gönderimi tamamlanmıştır.


Haritalar aracılığıyla dünyayı nasıl anlarız?  Merak ettiğimiz soruların cevaplarını ararken bizi sonuca götüren yolları nasıl anlaşılır kılarız? Verileri anlamlandırmak için konumsal bilgiyi nasıl kullanmalıyız?

Her yaştan öğrenci, coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknolojisiyle ilgili sorunları çözerken veri yönetimi ve analizi becerilerini geliştirebilir.

CBS bilimini tanıyarak ve üreterek siz de bu bilimin parçası olun.

Neden Junior Genç Bilginler?

Çünkü; CBS biliminin gücü ile daha yaşanılabilir bir dünya oluşturabiliriz. İnsanlar çevrelerindeki olayları anlamlandırmak için konum tabanlı haritaların gücünü her geçen gün daha fazla kullanmaya başladı.

Bu nedenle; CBS'nin K-12 düzeyindeki eğitim kurumlarında bilinmesi ve kullanılması sürdürülebilir bir gelecek için en büyük gereklilik.

Esri, bu misyonla K-12 düzeyindeki tüm öğrencileri konum tabanlı CBS dünyasına davet ediyor.

A colorful school district map of San Francisco

Yarışmada senden ne bekliyoruz?

Konunu belirle

Yarışmada konu sınırlaması yok. Dünyada, çevrende, okulunda, sınıfında dikkatini çeken bir konuya farklı bakış akışı ile yaklaşabilir, bu konuda çözüm üretebilirsin.

 

Five casually dressed students sharing laptops and study materials at a wooden picnic table on an outdoor patio

Projeni hazırla

Çevrende olup bitenleri senin gözünden görmek istiyoruz. Sunduğun çözümün uygulanabilir, özgün ve evrensel  olması seni diğer projeler içerisinden öne çıkaran başlıklar olacak. 

A photo taken over the shoulder of a person using a computer, the screen of which is displaying an aerial photo of a large facility rooftop surrounded by trees

Posterini hazırla

Projenin özetini bize bir sayfada anlatabilir misin?

Yazılarda boğulma... Bırak haritalar kendini anlatsın. Posterinde projenin sorun, çözüm ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Bunları bize proje çıktıları ve haritalarla anlat.

A closeup photo of three sets of hands, each holding and tapping on a cell phone

Sunum zamanı

Başvuru yapan tüm projeler ön elemeden geçtikten sonra finale kalan projeler final sunumu için bilgilendirilecek.

Jürimiz, CBS konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Esri Türkiye'nin değerli yöneticileri ve konusunda uzman değerli öğretmenlerimizden oluşacak. 

 

Four people in red polo shirts standing at a large podium onstage in front of a large aerial photo of a dense city