Skip to Content

Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması

Poster gönderimi tamamlanmıştır

  

Katılım Koşulları 

Yarışmanın Amacı

Esri Türkiye, ülkemizdeki öğrenciler için Esri Genç Bilginler Programı’nın (Esri Young Scholars Program) Türkiye ayağını yürütmektedir. Esri Türkiye tarafından yürütülen Genç Bilginler Yarışması'nda amaç, Türkiye’den Esri teknolojisi kullanarak proje yapan bir öğrencinin San Diego (Kaliforniya, ABD)’da düzenlenecek olan Esri Kullanıcı Konferansı (Esri User Conference) ve Esri Eğitim Zirvesi'ne (Esri Education Summit) seyahat ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere ücretsiz olarak katılabilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • 2023 yılı Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması'nda konu sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ya da mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş mezunlar katılım sağlayabilir. 
 • Yarışmaya katılan öğrencinin öğrenimini devam ettirdiği kurumda ArcGIS lisanslı yazılımı kullanılıyor olmalıdır (Deneme sürümü ile hazırlanan projeler de kabul edilecektir).
 • Adaylar projelerini Esri Teknolojisini kullanarak hazırlamalıdır. Kullanılan Esri ürünleri ile ilgili bir sınırlama olmayıp, masaüstü, web, vb. tüm ürünlerle yarışmaya katılım sağlanabilir.
 • Yarışmaya daha önce yapılmış çalışmalar ve projeler kullanılarak da katılım sağlanabilir. Çalışmaların 2021 yılı ve sonrasında yapılmış olması önerilmektedir. Onaylanmış yüksek lisans ve doktora tezleri yarışma kapsamı dışındadır.
 • Adayların İngilizce bilmesi gereklidir.  
 • Önceki yıllarda yarışmaya başvurmuş adaylar tekrar yarışmaya katılabilir, ancak aynı projeyi kullanamazlar.    
 • Katılım ücreti yoktur.
 • Esri Türkiye ve İş Ortakları çalışanları ve yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcıların 18 ile 30 yaş arasında olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya grup olarak hazırlanmış projeler ile başvurulabilir. Ancak kazanan projeyi temsil etmek için bir kişi belirlenmelidir. 
 • Finale kalmanız halinde sunum hazırlamanızı isteyeceğiz, final sunumları en fazla iki kişiyle yapılabilir.

 

Yarışmaya Katılım Şekli

 • Projenin coğrafi veri tabanı (mdb/gdb) ya da .shp biçimindeki verileri ile proje için hazırlanan .mxd dosyası, ArcGIS Online, Story Map arayüzleri kullanıldıysa ilgili linkler ve benzeri projeye ilişkin tanımlayıcı ve tamamlayıcı bilgiler, proje dosyasına eklenmelidir. Proje dosyaları, elektronik ortamda (bulut üzerinde yer alan paylaşımlı alanlar da dahil) teslim edilebilir. Esri Türkiye tarafından gönderilen ve başvurunun alındığına dair onayı içeren elektronik posta sonrasında yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
 • Yapılan projenizi anlatan poster hazırlamanız gerekmektedir. Proje çıktısı dikey olarak 70x50 cm (70 cm yükseklik* 50 cm en) boyutlarında en az 300 dpi çözünürlüğünde .pdf biçiminde sunulmalıdır.
 • Proje özeti, yöntemi ve analiz süreçlerini anlatan, dikey olarak 70x50 cm boyutlarında en az 300 dpi çözünürlüğünde .pdf biçiminde bir poster hazırlanmalıdır. Katılımcılar bu postere Esri Türkiye tarafından temin edilen logoyu ve kurumlarına ait logoyu ilave etmelidirler. Logolar kullanılırken, en/boy oranı korunmalıdır. Esri Türkiye Logosunu indir. The Science of Where amblemini indir. 
 • Katılımcılar, gönderdikleri proje dosyası, poster içeriklerinin ve yarışma öncesi ve sonrasında pazarlama amaçlı oluşturulan her türlü yazılı ve görsel materyellerin, Esri Türkiye Pazarlama faaliyetlerinde, pazarlama materyallerinde (sosyal medya gönderileri de dahil) ve Esri Türkiye tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılabileceğini peşinen kabul etmiş olurlar.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

Projeler, Esri Türkiye tarafından oluşturulan değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Proje değerlendirmelerinde, aşağıdaki temel noktalara dikkat edilecektir:

 • Esri ürünlerinin güncel sürümlerinin kullanılmış olması
 • Güncel teknolojiler ya da uygulama alanlarının dikkate alınmış olması
 • Kartografik tekniklerin kullanımı, özgünlük, yaratıcılık, bilimsellik, sanatsallık gibi çalışmayı öne çıkarıcı özelliklere sahip olması
 • Projeye ait posterin kriterlere uygun olması
 • Projenin uygulanabilir olması

 

Yarışma Takvimi

 • 26 Nisan 2023: Yarışmaya başvurular sona erecektir.
 • 28 Nisan 2023: Jüri tarafından değerlendirme yapılmasına karar verilen proje sahipleriyle iletişime geçilecektir.
 • 3 Mayıs 2023: Finale kalan projeler sunulacaktır.
 • 5 Mayıs 2023: Kazanan, Esri Türkiye web sitesi ve diğer sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir.

Proje ile ilgili sorularınızı infogencbilginler@esri.com.tr mail adresi üzerinden sorabilirsiniz.
Projenin kabulü ile ilgili son kararı Esri Inc. verecektir. Esri Inc.’den gelecek cevaba göre vize ve diğer formalitelerle ilgili olarak kazanan katılımcı ile iletişime geçilecektir.

 

Ödüller

 • Esri Kullanıcı Konferansına gitme hakkı, yarışmada ilk sırayı alan proje sahibine aittir. Proje sahibinin seyahatle ilgili prosedürleri (vize, vb.) tamamlayamadığı durumda, hakkını kaybetmiş olur.