Skip to Content

    

 

    Covid-19 vakasının görüldüğü ülke sayısındaki artış nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgını ile ilgili derecelendirmesini ‘çok yüksek’ seviyesine çıkarmış; Avrupa Birliği de risk seviyesini yükseltmiştir.

Bu durum karşısında tüm ülkelerde önlemler alınmakta ve risk düzeyleri en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Riskleri en aza indirmenin ilk önceliği olarak ülkeler düzenleyeceği ulusal ya da uluslararası toplantılarla birlikte, geniş katılımlı kültürel, sportif ve ekonomik etkinlikleri de iptal edilmekte veya ertelenmektedir.

Bu hususlar ışığında ülkemizde ortaya çıkan vakalar, bizleri de bu tedbirleri ciddiyetle yerine getirmeye teşvik etmektedir. Genç Bilginler Yarışmamızda toplulukları bir araya getirerek risk unsurlarını tetiklememek adına “yarışma takvimimiz” değişecektir. Daha öncesinde yayınlamış olduğumuz başvuru süremiz de bu planlama doğrultusunda uzatılmıştır.

Risk faktörlerinin ortadan kalkması ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.